Gå til indhold

Renovering af offentlige kloakledninger i området mellem Vejlevej og Nørre Allé

Gravearbejde

6. april 2022

Fredericia Spildevand og Energi A/S har netop igangsat renovering af de offentlige kloakledninger i området mellem Nørre Allé og Vejlevej, fordi ledningerne trænger til istandsættelse. Mere konkret kommer vi til at arbejde på vejene Niels W. Gades Allé, I.P. Hartmannsvej, Lange-Müllersvej, Rungsvej, Weyses Allé og Nørre Allé. Vi forventer at renoveringerne er færdiggjort i løbet af maj, men da vores arbejde er påvirket af vind og vejr, kan det ikke udelukkes, at der kan komme forsinkelser.

Arbejdet udføres ved hjælp af det man kalder for No Dig-renovering. Det vil sige, at vi som udgangspunkt renoverer ledningerne uden opgravning – det kan dog ikke udelukkes, at vi er nødt til at foretage opgravninger enkelte steder.

Vi tager naturligvis hensyn til beboere og andre, der færdes i området mellem Nørre Allé og Vejlevej. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som lugt og støj, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer, da arbejdet kan medføre konsekvenser for trafikken i området. I løbet af arbejdet vil der blive lukket for indkørsel til Nørre Allé via Vestre Ringvej. Der vil i stedet være omkørsel, så vi opfordrer trafikanterne til at følge skiltningen i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Vi arbejder kun på offentligt areal, og projektet vil ikke medføre øgede udgifter for beboerne på de berørte veje.  Hvis du bor i området, behøver du derfor ikke at gøre noget - men du er da velkommen til at tage en snak med vores medarbejdere på arbejdsstedet, hvis du har spørgsmål til projektet

Del artikel

Relaterede nyheder