Gå til indhold

Omlægning af vandledning i Vesterbrogade

Arbejdet med at omlægge vandledningen foregår under Vesterbrogade og starter den 15. juni og varer 4-5 uger.

Gravearbejde

9. juni 2020

For nogle måneder siden påbegyndte vi klimatilpasningen af kloakrørene i Nørrebrogadekvarteret. Formålet er at fremtidssikre kloaknettet, så rørene er tilpasset de større vandmængder, som klimaændringerne fører med sig.

Efter en planlagt pause i arbejdet skal vi nu i gang med at omlægge en af TREFORS vandledninger under Vesterbrogade, som forberedelse til kloaksaneringen af Nørrebrogadekvarteret. Arbejdet starter den 15. juni og varer 4-5 uger. Efter sommerferien går vi i gang med selve kloaksaneringen.

For at forstyrre forretningslivet og trafikken på Vesterbrogade mindst muligt udføres arbejdet som en styret underboring. Dette betyder, at det fortsat er muligt at køre igennem krydset i to spor, men drejebanerne vil være spærret. På den ene side af vejen vil cykelstien og fortovet blive lukket, så cyklister og fodgængere henvises til modsatte side af vejen i arbejdsperioden.

Underboringen udføres fra rundkørslen ved Danmarks Port, hvor boremaskinen borer gennem jorden under vejbanen og frem til en af svingbanerne i krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade. Herfra trækkes den nye ledning med en længde på cirka 430 meter og en diameter på 0,4 meter ind i boringen.

Undervejs i arbejdet er vi nødt til at udføre 4-5 huller på trækningen for at kunne styre trykket fra boremaskinen. Hullerne kan medføre mindre gener for trafikken i en kort periode, mens de bliver gravet. Herefter kommer der dæksler eller jernplader på, mens arbejdet er i gang. Til slut lukkes hullerne igen. Vi ved endnu ikke, hvor hullerne bliver placeret, men vi vil forsøge at undgå at placere dem ud for de erhvervsdrivende på Vesterbrogade.

I nordsiden af krydset vil der undervejs være opgravning om natten på en mindre strækning ved krydset Indre Ringvej/Vesterbrogade.  Denne del af arbejdet udføres som opgravning, fordi der er mange tilslutninger og ventiler på stedet. Denne del af opgaven forventes at vare en uge. Her er det også fortsat muligt at passere gennem krydset.

Inden arbejdet påbegyndes, vil ejendomme i nærheden af arbejdsområdet blive fotoregistreret af entreprenøren.

Vi har valgt virksomheden Østergaard i samarbejde med Aarsleff som entreprenør. Østergaard er en af landets førende boreentreprenører, og har stor erfaring med udførelse af lignende opgaver i hele Danmark. Arbejdet udføres desuden i samarbejde med TREFOR Vand og deres entreprenør Munck.

Vi ser frem til samarbejdet.

 

 

Vesterbrogade
Del artikel

Relaterede nyheder