Gå til indhold

Ny regnvandsledning på Røde Banke

Gravearbejde

8. januar 2021

Vi anlægger en ny regnvandsledning, og derfor er Røde Banke spærret for biltrafik fra midten af januar og frem til cirka uge 12 2021, men heldigvis kan cyklister og fodgængere stadig komme forbi arbejdsområdet.

Vi kan ikke undgå at forstyrre hverdagen i området, men til gengæld kan borgerne glæde sig til:

  • Klimatilpasning af kloaksystemet, så vi nedsætter antallet af oversvømmelser af matrikler. Derved påvirkes kældre og haver mindst muligt af de øgede regnmængder, som klimaforandringerne medfører.
  • Færre oversvømmelser af veje, så trafikken påvirkes mindst muligt uanset vejrforhold.
  • Færre overløb, så vandet i Erritsø Bæk og Lillebælt ikke forurenes af en blanding af regnvand og spildevand.

Projektet er koordineret med Fredericia Kommunes cykelsti-projekt, så hverdagen i området kun påvirkes en gang.

Arbejdet med at anlægge en ny regnvandsledning kan indebære trafikale ændringer i form af blandt andet afspærringer, begrænsninger i beboernes adgang til deres ejendom, manglende mulighed for parkering ved din grund, samt støv og støj. Som udgangspunkt opretholdes adgang til ejendommene, men der kan være få dage, hvor det er nødvendigt med parkering længere nede ad vejen.

Vi påbegynder arbejdet på mandag d. 11. januar 2021 i krydset Gl. Landevej/Røde Banke. Hvis tidsplanen holder, vil vi være fremme ved slutpunktet ved Dalsvinget omkring uge 12 2021. Se kortet over arbejdsområdet i den vedhæftede afspærringsplan. 

Vi ser frem til at færdiggøre projektet på Røde Banke, så vi fortsat kan sikre et højt serviceniveau til gavn for borgere og erhvervsliv i Fredericia Kommune.

Afspærringsplan Røde Banke
Del artikel

Relaterede nyheder