Gå til indhold

Nedlæggelse af pumpestation ved Damvej

Gravearbejde

30. marts 2021

FRSE har hele tiden fokus på at optimere kloaknettet, så det fungerer optimalt, men vi har også fokus på at spare på vores elforbrug, de steder hvor det er muligt.

Derfor sætter vi efter påske gang i et projekt, hvor vi nedlægger vores gamle pumpestation på Damvej. Vi har fundet en ny løsning, hvor vi ved at etablere en ny kloakledning med et andet forløb, kan få vandet til at løbe af sig selv.
Vi sparer derfor både energi og dermed de penge, vi tidligere har brugt på at pumpe kloakvandet. Samtidig undgår vi at renovere den gamle pumpestation og den kloakledning, som vandet tidligere blev pumpet til.
Den nye ledning vil forløbe fra Damvej og ned til Vestre Ringvej, hvor den kobles på den eksisterende hovedkloak.
Arbejdet forventes udført i perioden fra d. 5/4 til d. 30/04.
Der vil i forbindelse med udførelse af opgaven blive foretaget opgravning i cykelsti og fortov ved Vestre Ringvej, og der vil være dage hvor den inderste vognbane spærres for kørende trafik ved arbejdsstedet.

Se skilteplan her.

 

 

Del artikel

Relaterede nyheder