Gå til indhold

Klimatilpasning af Nørrebrogadekvarteret

Gravearbejde

30. september 2020

Fredericia Spildevand og Energi A/S fortsætter etape 2 af klimatilpasningen i Nørrebrogadekvarteret fra uge 44 2020.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har siden februar 2020 arbejdet på etape 2 af klimatilpasningen i Nørrebrogadekvarteret. I samarbejde med øvrige ledningsejere er vi nu ved at være færdige med omlægningen af disse ledningsejeres kabler i området. Vi forventer derfor at gå i gang med vores egen del af arbejdet i uge 44 2020.

Her skal vi i gang med det forberedende arbejde til etablering af en ny regnvandsledning. Vi skal bl.a. grave ud, fjerne gamle ledninger og lave fundamentet til den ny ledning. Derfor omlægger vi trafikken i krydset ved Vesterbrogade og Indre Ringvej. Det vil stadig være muligt at køre igennem krydset, men der vil være vejindsnævringer og sporomlægninger. Arbejdet er en langsommelig proces, og derfor vil vejændringerne være der i de næste 1½-2 år.

Formålet med arbejdet er at fremtidssikre kloaksystemet i Nørrebrogadekvarteret ved at adskille regnvand og spildevand i to separate systemer. Det gør vi ved at anlægge en ny regnvandsledning og genbruge den eksisterende kloakledning. På den måde bliver der mere plads i kloakrørene, så vi undgår oversvømmelser og overløb i perioder med meget regn på kort tid.

Regnvandsledningen etableres ved hjælp af en metode, som kaldes tunnelering. Ved denne metode behøver vi ikke at grave så meget, fordi rørene bliver lagt i jorden uden opgravning. På den måde forstyrrer vi hverdagen i kvarteret mindst muligt. Vi forventer at igangsætte arbejdet med selve tunneleringen i starten af januar 2021.

Vær ekstra opmærksom, når I kører gennem krydset ved Vesterbrogade og Indre Ringvej i den tid, hvor arbejdet med regnvandsledningen står på. Pas især på cyklister og andre bløde trafikanter, så vi alle kan komme sikkert frem 😊

Del artikel

Relaterede nyheder