Gå til indhold

Fredericia Spildevand og Energi A/S klimasikrer sidste del af Taulov

Gravearbejde

15. oktober 2019

I oktober indleder Fredericia Spildevand og Energi A/S opgravningsarbejdet på sidste etape af klimasikringen af afløbssystemet i Taulov og Studsdal. Projektet afslutter en mangeårig indsat for at sikre kapaciteten til de forventede øgede regnmængder pga. klimaændringer.

Projektet i Taulov og Studsdal har været i gang siden 2012, hvor planlægningen gik i gang og har bl.a. omfattet udvidelsen af bassinerne på Studsdals gamle renseanlæg foruden semiseparering af et opland på over 80 ha

”Ved at igangsætte etapen i Taulov, sikrer vi at systemet i både Taulov og Studsdal har den fornødne kapacitet, så vi kan opretholde kommunes serviceniveau, selv med de kommende klimaforandringer. ” – siger projektleder Max Friis, Fredericia Spildevand og Energi A/S.
Den sidste etape vil tage ca. to år, hvoraf det første er med opgravning, mens det sidste er opgravningsfrit.

Gevinster af arbejderne

Der er mange gevinster at høste fra de mange års arbejde. Kloaksystemets kapacitet er blevet større så det kan håndtere kraftigere regnhændelser som klimaforandringerne vil medføre. Det betyder at risikoen for oversvømmelse af veje, grønne arealer og kældre bliver væsentligt mindre. Derudover medfører den øgede kapacitet også at der i fremtiden vil blive udledt mindre urenset spildevand til naturen.

Spildevandet ledes via en pumpestation ind til Fredericia Centralrenseanlæg, hvor det renses inden det ender i sejlrenden i Lillebælt. Det nye regnvandssystem leder derimod regnvandet ud i Studsdal Bæk via det ombyggede bassin. Den mindre vandmængde i fællessystemet betyder også at driften af pumper og rensning af spildevandet bliver både billigere og mere effektivt, da det ikke i samme grad påvirkes af regnvandet.
”Når vi er færdige med semisepareringen vil både vores virksomhed, Fredericias borgere og ikke mindst naturen nyde godt af de mange forbedringer som projektet medfører.” – fortæller Max Friis, Fredericia Spildevand og Energi A/S.

Fredericia Spildevand og Energi A/S har for tiden stort fokus på de kraftige regnhændelser som klimaforandringerne medfører, for at minimere risikoen for oversvømmelser samt sikre den højeste vandkvalitet i vandløb, søer og Lillebælt. Af samme grund har Fredericia Spildevand sat ekstra fokus på de 2 mål med sanitet og vandmiljø ud af de 17 verdensmål FN har udpeget for global bæredygtig udvikling.

Del artikel

Relaterede nyheder