Gå til indhold

Færdiggørelse af klimatilpasning i Studsdal og Taulov

Gravearbejde

16. september 2020

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i de seneste 10 år arbejdet med klimatilpasning. Nu er arbejdet i Studsdal og Taulov ved at være færdigt.

Fredericia Spildevand og Energi A/S og Per Aarsleff A/S er nu ved at være færdige med saneringen af kloakken i Studsdal og Taulov i forbindelse med den klimatilpasning, som vi er i gang med nødvendige steder i kommunen.

Efter næsten 10 års arbejde, er vi nu færdige med den del af arbejdet i Studsdal og Taulov, som kræver nedgravning. Vi mangler dog stadig at gennemføre strømpeforing af relevante hovedledninger, samt snarlig asfaltering af enkelte veje. Strømpeforingen planlægger vi at udføre næste år.

Fredericia Spildevand og Energi A/S klimatilpasser ved at semiseparere kloaknettet. Det betyder i praksis, at vi anlægger en helt ny regnvandsledning oven over den nuværende kloakledning. Det eksisterende system renoveres efterfølgende med de nyeste teknologier inden for opgravningsfrie løsninger.

Når arbejdet med at klimatilpasse kloaknettet i Studsdal og Taulov er udført, vil kloakanlægget være nyt og fremtidssikret, så det har en forventet levetid på op mod 100 år.

Undervejs i arbejdet har vi været nødt til at udføre noget arbejde på privat grund. Vi vil derfor gerne takke for den hjælp, vi har fået, og den forståelse, som beboerne i området har udvist. Uden den hjælp og forståelse kunne vi ikke udføre vores arbejde og dermed fremtidssikre kloakken!

Del artikel

Relaterede nyheder