PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Tilslutning til offentlig kloak

Fredericia Spildevand har i samarbejde med Fredericia Kommune udarbejdet en folder der beskriver hvorledes man skal forholde sig. Folderen kan downloades her

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning der beskriver forholdende: Tilslutning af industrispildevand til
offentlige spildevandsanlæg.

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk