GÃ¥ til indhold

Tømningsordning

Tømning og kontrol af hustanke, f.eks. septiktanke

Fredericia Kommune har en fælles tømningsordning for hustanke, dvs. en septiktank, trixtank eller lignende bundfældningstank. Tømningen sker efter Regulativ for tømning og kontrol af hustanke i Fredericia Kommune.

Der er pligt til at bruge kommunens tømningsordning. Tømningen af hustankene sker én gang årligt. Inden tømning vil grundejeren modtage et brevkort med oplysning om forventet tømningsuge. Prisen for tømningen kan ses i vores prisblad.

Er der behov for ekstraordinær tømning, skal der kontaktes et slamsugerfirma, og tømning sker for borgerens egen regning.