GÃ¥ til indhold

Overløb

Har vi overløb? 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har en målsætning om at undgå overløb i størst mulig omfang. Det er dog ikke realistisk at reducere overløbene i Fredericia Kommune til nul på grund af den type kloaksystem, som findes i kommunen. Du kan læse mere om kloaksystemet ved at klikke på det øverste link til højre på denne side.

Samtidig gør klimaforandringerne med de øgede regnmængder, som falder på kort tid, udfordringen med mere vand i kloakkerne større. Når det regner kraftigt over kort tid, kan kloaksystemet nemlig få tilført så meget vand på én gang, at det ikke kan følge med. Disse situationer sætter kloakrørene under pres og kan medføre overløb for at aflaste systemet, så der ikke sker opstuvning af spildevand ved borgere og på veje.

På dette kort kan du se en oversigt over de steder i kommunen, hvor vi har overløbsbygværker. 
Hvis der er overløb ved et af bygværkerne, er det markeret med en blå prik. Når der ikke er overløb, er prikken hvid