GÃ¥ til indhold

Bimåler (erhverv)

Opsætning af bimåler

Erhvervsejendomme kan søge FRSE om fradrag for vand, der anvendes i virksomhedens produktion og ikke ledes i kloakken.
For at få fradrag kræves det, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler.

Bimålere er med i en kontrolordning, og skal udskiftes efter anmodning fra FRSE.
Ejeren af erhvervsejendommen betaler målerleje til FRSE. Målerleje dækker omkostninger ved etablering, drift og nedtagning af bimåleren.
Vil du søge om at få opsat en bimåler, så kontakt os.