PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Privat

Du er som grundejere forpligtet til at vedligeholde og reparere dit eget kloasystem. Det er derfor dit ansvar at sørge for, at dine tagrender, brønde og afløbsledninger er i orden, så regn- og spildevandet ledes væk uden at blive til gene for trafikken, dine naboer eller andre.

Dit ansvarsområde af afløbssystemet er alt, hvad der befinder sig på din grund indtil skel.


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk