PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Separatsystem

Ved et separatsystem forstås, at spildevand og regnvand ledes i hvert sit ledningssystem. Dette betyder således, at der er 2 ledninger i vejen.

Separatkloakering har følgende fordele:
  • Kun spildevand føres til renseanlægget, som ikke bliver overbelastet under regnvejr, og derfor heller ikke påvirkes af fremtidige klimaændringer (øget regnintensitet)
  • Separatkloak giver ikke anledning til kælderoversvømmelser.
  • Der ledes ikke overløbsvand med urenset spildevand til vandløb, hav og søer
Regnvandet føres ofte direkte ud i reciepenten. Nogle steder etableres der en forsinkelse således at reciepenten ikke bliver ødelagt af erosion m.m. af den store vandstrøm.

Fredericia Spildevand administrerer ca. 620 km spildevandsledning.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk