PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Spildevand i det åbne land

Ejendomme på landet, der ikke er tilknyttet et offentligt kloaksystem, kan få et krav om at rense spildevandet lige så gennemgribende som på de offentlige rensningsanlæg.

Over en årrække skal landejendomme enten kobles på det offentlige kloaksystem eller installere et lokalt renseanlæg. Dette kan enten gøres ved at kontakte et privat firma, der installerer spildevandsanlæg, eller ved at kontakte os.

Hvis din ejendom ikke kan kobles på det offentlige kloaksystem, findes der forskellige muligheder for lokal rensning. Eksempelvis:

• Nedsivningsanlæg
• Minirenseanlæg
• Biologisk sandfilter
• Pileanlæg
• Rodzoneanlæg.

Du kan få yderligere information og vejledning om løsningsmodeller og alternativer på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Er din ejendom ikke tilknyttet det offentlige kloaksystem, eller har du et rensningsanlæg, der ikke lever op til Miljøstyrelsens krav, så kan du i Fredericia Kommunes spildevandsplan se, om du inden for den nærmeste fremtid vil blive kontaktet af kommunen.

Hvad enten du ikke er tilkoblet kloaksystemet eller blot ønsker at forbedre rensningen af dit spildevand, må du naturligvis meget gerne komme os i forkøbet og enten vælge selv at kontakte et firma, der kan installere et privat anlæg, eller få os til at komme og hjælpe dig. Rettidig omhu er nøgleordet.

 
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk