PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Fællesledning

Betegnelse for fælleskloak er når spildevand og regnvand løber i samme ledning og vandet føres til renseanlægget hvor det bliver renset. Når der kommer større regnbyer end ledningers og renseanlæggets kapacitet, ledes en blanding af urenset spildevna og regnvand til vandløb og søer via overløb. Disse overløb findes i bygværker spreds ud i fællessystemet.

For at begrænse for mange udledninger af fællesvand til reciepienterne har Fredericia spildevand etableret bassiner til at opsamle den store mængde regnvand. Vandet bliver midlertidigt opbevaret, indtil hovedafløbsledningen igen har plads til at lede spildevandet videre til renseanlægget.

Da fællessystemet både er miljømæssigt og oversvømmelsesmæssigt meget såbar overfor kraftige regnbyer arbejder Fredericia Spildevand med at etablere bassiner for at sikre vandkvaliteten. Dette arbejde udføres i samarbejde med Fredericia Kommunes miljøafdelingen, således at vi sikre at de økonomiske midler bliver brugt mest hensigtsmæssigt.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk