Gå til indhold

Regnvandsledning Røde Banke

Etablering af regnvandsledning i Røde Banke

I forbindelse med vores kommende projekt ”Regnvandsledning Røde Banke” skal vi snart i gang med opgravningsarbejderne forbundet med etablering af en ny regnvandsledning og omkobling af vejbrønde fra den eksisterende fællesledning til den nye regnvandsledning.
Arbejdet med regnvandsledningen udføres i tæt samarbejde med Fredericia Kommunes cykelstiprojekt på vejen. Det koordineres for at minimere gener for beboere og trafikanter mest muligt.
Vi påbegynder arbejdet mandag d. 11/1 2021 i krydset Gl. Landevej/Røde Banke og forventer at være fremme ved slutpunktet ved Dalsvinget omkring uge 12, 2021.
Adskillelse af regnvand fra fællesledningen er en del af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ strategi for at klimatilpasse vores ledningsnet, så det tilpasses de øgede regnmængder, som klimaforandringerne fører med sig.
Derudover arbejder vi målrettet for at sikre en forsat god drift af kloaknettet til glæde for kommunens borgere.