Gå til indhold

Dynamisk forfældning

Vi etablerer et ekstra rensetrin på renseanlægget. Ved at forrense spildevandet vil vi få øget kapacitet, reduceret energiforbrug og øget energiproduktion.

Projektbeskrivelse

Formål: Udtage primærslam, hvilket vil spare energi i den biologiske rensning. Derudover vil den primært udtagede slam booste biogasproduktionen på de to rådnetårne.

Tidsforløb: Forventes afsluttet i 2020.

Særlige vilkår: Ingen særlige vilkår.

Status: Alt forløber planmæssigt.