Gå til indhold

Dynamisk forfældning

Vi etablerer et ekstra rensetrin på renseanlægget. Ved at forrense spildevandet vil vi få øget kapacitet, reduceret energiforbrug og øget energiproduktion.

Projektbeskrivelse

Formål: Udtage primærslam, hvilket vil spare energi i den biologiske rensning, øge kapaciteten og udjævne belastningsvariationer. Derudover vil primærslammet booste biogasproduktionen på de to rådnetårne.

Tidsforløb: Forventes afsluttet i 2020.

Særlige vilkår: Ingen særlige vilkår.

Status: Alt forløber planmæssigt.

I uge 25 2020 blev det første spildevand ledt gennem anlægget og dermed kom det første primærslam på vores rådnetanke.

Næste skridt er at fortsat at teste anlægget, indsamle data og påbegynde klargøring til fuld drift.