PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Pris

Virksomheder betaler normal vandafledningsbidrag, hvis der ikke ledes spildevand ud som overskrider normal værdierne for almindelig spildevand.

Er ovenstående ikke tilfældet, så vil der blive afregnet særbidrag. Særbidragets størrelse afhænger af hvilke stoffer der udledes. Se mere på fanebladet "Særbidrag".


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk