Gå til indhold

Strategi

Strategi

Fredericia Spildevand og Energi har en vision om at være en aktiv lokal medspiller, som senest i 2030 er energi- og CO2-neutral. I 2019 vedtog vi en strategi, hvor de fire hovedtemaer i prioriteret rækkefølge er:

1. Miljø og forsyningssikkerhed

2. Økonomisk effektivitet

3. Service og samarbejde

4. Energi

For at nå målene har vi en systematisk strategi og konkrete delmål, som vi måler kontinuerligt på.

Fredericia Spildevand og Energi A/S' mission:
• Spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet
• Effektiv drift
• God service og gennemskuelighed for kunderne

Det betyder, at vi:
- sikrer, at vores kunder kan aflede regn- og spildevand
- er en miljø- og servicevirksomhed
- er en sikker og attraktiv arbejdsplads
- prioriterer en miljøvenlig drift
- sikrer en effektiv drift, så vi på kort og lang sigt kan tilbyde vores kunder en lav spildevandstakst
- servicerer vores kunder og lokalsamfundet, så de sætter pris på vores tilstedeværelse.

Fredericia Spildevand og Energi A/S' vision:

Fredericia Spildevand og Energi A/S vil være en attraktiv lokal medspiller, der betragter spildevand som en ressource.

I 2030 producerer vi energi i et omfang, der gør os energi- og CO2-neutrale.

Det betyder, at vi:
- arbejder systematisk med udvikling og drift
- i 2030 er selvforsynende med energi
- administrerer og udnytter ressourcer på en værdiskabende måde
- optimerer driften og opnår energibesparelser og effektivitet
- er en kompetent samarbejdspartner i genanvendelse af affaldsprodukter til energiformål.

FN's Verdensmål

Fredericia Spildevand og Energi A/S arbejder med fire af FN's Verdensmål: 

  • Verdensmål nr. 6: Rent vand og sanitet
  • Verdensmål nr. 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål nr. 13: Klimaindsats
  • Verdensmål nr. 14: Livet i havet