PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Offentligt

Fredericia Spildevand ejer og driver 870 km hovedledning, hvoraf ca. 250 km er fællesledninger og ca. 620 km er separate ledninger. Det er vores opgave og ansvar at vedligeholde og reparere ledningsnettet.

Afløbssystemet i Fredericia Spildevand består af:

  • Hovedledninger
  • Stikledninger - indtil grundgrænse
  • Nedgangsbrønde
  • Bassiner
  • Renseanlæg
  • Overløbsbygværker
  • Pumpestationer


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk