PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Hvad er offentligt og hvad er privat

Du har som grundejer ansvar for den del af kloakledningerne, som befinder sig på din side af skellet, mens Fredericia Spildevand har ansvaret for den del af kloaksystemet, som er udenfor din grund.

Der kan være kloakledningerne der er beliggende på privat grund, men ejes og drives af Fredericia Spildevand. Disse ledninger er ofte deklareret på grunden.

Ledninger der forsyner flere grunde og er beliggende på privat grund, kan både være ejet af Fredericia Spildevand eller af de pågældende grundejere. I tilfælde af, at ledningen af grundejeren i fællesskab, så er det dette fællesskab der er forpligtet til at holde ledningen i så god stand, at den kan opfylde sit formål.

Har man i fællesskab en forpligtigelse over en kloakledningen er det ofte nævnt i skødet på ejendommen.

Er der tvivl om ejerforhold på en kloakledning der forsyner flere ejendomme, kan oplysninger oftets findes på tinglysningen.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk