Gå til indhold

Vi laver byggemodninger på Vejlevej

Gravearbejde

21. april 2021

I uge 17 2021 gik vi i gang med at lave byggemodninger langs Vejlevej. Det vil sige, at vi forbereder kloaker og fører stikledninger frem til erhvervsgrundene i området.

Frem til uge 19 vil Vejlevej derfor være delvist spærret. For at sikre, at trafikken alligevel kan glide, opsætter vi en midlertidig lysregulering. Det vil sige, at det er muligt at passere Vejlevej i begge retninger i hele arbejdsperioden.

For at mindske perioden, hvor Vejlevej er delvist spærret, anlægges der en fjernvarmeledning, mens vi etablerer kloakken under Vejlevej. Ved byggemodningen vil matrikelejeren desuden etablere en ny indkørsel til erhvervsgrunden.

Gevinster ved projektet

I vores strategi har Fredericia Spildevand og Energi A/S fokus på forsyningssikkerhed og samarbejde med lokale aktører. Disse to fokuspunkter er baggrunden for, at vi gennemfører projektet, som kort fortalt har disse gevinster:

  • Opkobling af borgere og virksomheder på kloaknettet, så Fredericia Kommune fortsat kan udvikle sig.
  • Driftsstabilitet, så både borgere og virksomheder kan aflede regn- og spildevand, når behovet opstår.

Vi tager selvfølgelig hensyn

Vi tager naturligvis hensyn til både trafikanter, beboere, erhvervsdrivende og andre, der færdes i området omkring Vejlevej. Vi kan dog ikke undgå at forstyrre hverdagen i kvarteret. Vores arbejde medfører gener som støv, støj og rystelser, men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt. Det gælder også i forhold til trafikale ændringer som eksempelvis omkørsler samt indskrænkninger i de nuværende adgangs- og parkeringsforhold i området. Vi sikrer, at udryknings- og renovationskøretøjer kan komme frem i de områder, hvor vi arbejder.

Vi opfordrer alle trafikanter til løbende at holde øje med skiltene i området samt at holde sig opdateret via vores hjemmeside eller Facebook.

Del artikel

Relaterede nyheder