Gå til indhold
Fredericia Spildevand og Energi A/S har afholdt bestyrelsesmøde onsdag d. 19. august.

Først og fremmest har FRSE A/S trods Corona-begrænsningerne præsteret at fastholde en god drift døgnet rundt, til glæde for Fredericias virksomheder, borgere og miljø. Miljømålene er overholdt over forår og sommer.
Personalet har fundet midlertidige løsninger, og der tages fortsat ekstraordinære foranstaltninger for at beskytte medarbejderne og borgere mod smitterisici.

I Fredericia er Danmarks største spildevandsopland for produktions- industri og raffinaderivirksomheder. Der er derfor også mange kemiske stoffer m.v. i omløb i FRSE A/S' forsyningsopland – og risiko for at spildevandet indeholder rester.
Centralrenseanlægget lever op til lovens krav om at rense for fosfor, kvælstof og COD.
Men FRSE A/S ønsker større viden om hvad der derudover kan være tilbage af kemiske stoffer i det rensede spildevand (udløbsvandet), som ender i Lillebælt.
Der findes p.t. ikke teknik til at måle for alle de over 100.000 kemiske stoffer der er i omløb i samfundet i dag, så det er ikke nemt.
FRSE A/S samarbejder med Fredericia Kommunes miljøafdeling om udfordringen. FRSE A/S tog intiativ til at løfte spørgsmålet i brancheforeningen Danva i 2018, og har siden bl.a. samarbejdet med Biofoss (København) om udfordringen.
FRSE A/S samarbejder nu med Biofoss i København og Vandcenter Syd i Odense, for at støtte et nyt udviklingsprojekt for bedre målinger af miljøfremmede reststoffer i renset spildevand. Målet er at få en større viden og sikkerhed omkring evt. restmængder af stoffer i det rensede udløbsvand som ender i Lillebælt, så vi kan undgå evt. forurening i lokalt samarbejde med kommune og virksomheder.

Bestyrelsen har også foretaget den budgetkorrektion for 2020, som i foråret blev udskudt. Økonomisk forventes en relativ lille nedgang i spildevandsmængderne på mellem 1-5 % på grund af Corona. FRSE A/S fortsætter den langsigtede kurs, der er lagt, med den 10 årige budgetplanlægning.
Det har også vist sig nødvendigt at skubbe anlægsaktiviteter fra 2020 til 2021. Bl.a. er der hos TREFOR nye og ændrede forbehold for gennemførelsen af tunneleringen i Vesterbrogade, som ellers har været aftalt siden efterår 2019. Sagen er også vigtig for klimasikringen i Vesterbrogade, og er under afklaring med Fredericia Kommune og Trefor.

Del artikel

Relaterede nyheder