PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Husk flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du huske at melde det til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vi skal nemlig bruge måleraflæsningen til din slutafregning. Husk, du hæfter for forbruget, indtil flytning er meldt.

Du kan melde flytningen under selvbetjening

Ønsker du ikke at benytte selvbetjeningen, kan flytning også ske via e-mail: kundeservice@frse.dk

Flyttemeddelelsen skal indeholde:
  • Forbrugssted 
  • Navn, adresse og evt. cpr-nr.* på ny ejer
  • Navn og ny adresse på tidligere ejer
  • Dato for overtagelse af ejendom
  • Måleraflæsning på overtagelsesdatoen
* Oplysninger om cpr-nr. anvendes i forbindelse med evt. udbetalinger til NEM-konto.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk