PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Regnvand

Når regnvandet rammer taget på dit hus, løber det ned ad tag og skotrender til tagrenden og videre ned i nedløbsrøret til nedløbsbrønden i jorden. Fra nedløbsbrønden løber vandet videre gennem den del af kloakken, som ligger under jorden inde på din grund, og videre ud til hovedsystemet ude i vejen. Hovedsystemet opsamler vandet fra alle grunde i området og fører det videre til en sø, vandløb eller havet.

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk