PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Søgeresultat

Søgning på :

Fredericia Spildevand A/S ruster sig til fremtiden

Fredericia Spildevand A/S tilpasser sin organisation, så den står bedst muligt rustet til fremtiden. Selskabet vil fremover koncentrere sig om kerneopgaven: At drive effektiv forsyningsvirksomhed,...
 

Arkitektturpris til pumpestation i Oldenborggade

PUMPESTATIONEN OLDENBORGGADE 194 Bygherre: Fredericia Spildevand Arkitekt: IDarkitekter Rundt omkring i vores byer findes et hav af bygninger, som ikke ”beboes” af mennesker, men af forskellige...
 

Ny animation om centralrenseanlægget

For at give indblik i hvordan vi arbejder med at rense spildevandet i Fredericia, har vi lavet en animation af processerne. Her på siden gives udførlig information om hvordan rensningen...
 

Priser for 2011

Priser for 2011 er vedtaget i bestyrelsen og godkendt af Fredericia Byråd. Se priserne her
 

Hvis du flytter

Husk flyttemeddelelse Hvis du flytter, skal du huske at melde det til Fredericia Spildevand A/S. Vi skal nemlig bruge måleraflæsningen til din slutafregning. Husk, du hæfter for forbruget,...
 

Ny afregning på vej

Ny afregning på vej Fredericia Spildevand A/S sender i øjeblikket regninger ud vedr. A conto for 2. halvår 2011 (01.07.11 – 31.12.11) Samt årsopgørelse for perioden...
 

Fredericia Spildevand og Aarsleff indgår rammeaftale

Fredericia Spildevand A/S indgår aftale med Per Aarsleff A/S om sanering af kommunens kloakledninger. ”Vi har været igennem en lang tilbudsproces med tre yderste kompetente tilbudsgivere,...
 

Indvielse af naturgasanlæg

Skelsættende dag for dansk naturgassystem. Nu flyder opgraderet biogas for første gang ud i det danske naturgasnet. Det er resultatet af et innovativt samarbejde mellem DONG Energy, Fredericia...
 

Ny ordning åbner op for bredere anvendelse af biogas og anden VE-gas

Energinet.dk har i dag lanceret en certifikatordning, der gør det muligt at sælge biogas via naturgasnettet. Regeringen kan med sit energiudspil i morgen lægge rammen for at det bliver...
 

Banebrydende energiprojekt i Fredericia

Modtager 1,5 mio. kr. fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond 27-01-2012 Opdateret med links - se nederst på denne side    Fredericia Spildevand vil med et banebrydende projekt...
 

Driftschef fik årets vandmiljøpris

Annemarie Gotfredsen, driftschef ved Fredericia Spildevand, modtog fredag årets vandmiljøpris. Der er styr på spildevandet i Fredericia. Og det skyldes ikke mindst driftschef Annemarie...
 

Mulige lugtgener fra renseanlæg

I uge 34 2012 pågår planlagt rensestop af tankanlæg. I denne forbindelse åbnes op til tanksystem. Dette kan give anledning til lugt. Torsdag den 23. august 2012 samles...
 

Hjertestarter indkøbt til Fredericia Spildevand

Fredericia Spildevand A/S vil gerne være med til at redde menneskeliv. Det gælder både medarbejdere samt byens øvrige borgere. Når en person er ude for et hjertestop er...
 

Ny Direktør til Fredericia Spildevand A/S

Pressemeddelelse Søren Hjortsø Kristensen tiltræder stillingen som direktør for Fredericia Spildevand A/S den 1. november 2012. Søren har arbejdet med miljø...
 

Mulige støjgener fra renseanlæg

I ugerne 43, 44 og 45 pågår ombygning af blæserbygning på renseanlægget. Dette kan give anledning til et lidt højere støjniveau i dagtimerne mellem kl....
 

Fredericia Spildevand søger nye medarbejdere

Fredericia Spildevand A/S er i færd med at etablere nyt team, ”Projekt & Plan”, som fremover skal forestå planlægning og projektering af kloaksaneringsopgaverne til vores...
 

Fredericia Spildevand bliver til Fredericia Spildevand og Energi

I forbindelse med, at Fredericia Spildevand indgik klimapartnerskab med DONG 1. juli 2013 skiftede virksomheden navn. Direktør Søren Hjortsø Kristensen og bestyrelsesformand John...
 

Mulighed for håndværkerfradrag ved kloakarbejde

Boligejere kan nu få økonomisk hjælp til kloakarbejde. Det sker, når regeringen genindfører håndværkerfradraget, så man kan få refunderet en stor...
 

Forbrugervalg 2017

FRSE afholder valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen fra d. 22/8 - d. 3/9. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.  Se de opstillede kandidater, link til afstemningsportalen...
 

Mulige lugtgener

Der pågår i denne uge planlagt vedligehold af vores slamhydrolyseanlæg. Det vil desværre kunne give lugtgener, da der åbnes op til et ellers lukket system for at rengøre...
 

Risiko for lugtgener fra renseanlægget

Der skal i perioden d. 24/4 - 5/5 foretages planlagt vedligehold af slamkoncentreringstanke på renseanlægget. Der vil i perioden være risiko for lugtgener. Vi beklager de gener,...
 

FRSE sikrer renseanlægget

Renseanlægget på Røde Banke sikres både mod oversvømmelse fra Lillebælt og Erritsø Bæk. Se artikel i Fredericia Dagblad her.
 

Flytning

Vores til- og ombygning af den eksisterende hovedbygning på renseanlægget er nu ved at være i den afsluttende fase.  Vi flytter fra de midlertidige pavilloner og ind i de nye lokaler...
 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen havde d. 7. marts en givtig inspirationstur til Kalundborg Forsyning, hvor der blev udvekslet erfaringer og viden om strategiske forhold og konkrete områder. Kalundborg har som Fredericia...
 

Ny kloak i Nørrebrogade-kvarteret

FRSE påbegynder arbejdet med at klimasikre og forny kloakledningerne i Nørrebrogade-kvarteret d. 1. april. Se meget mere om projektet og baggrunden for fornyelsen her, hvor du også...
 

Vi søger nye kolleger

Er du - eller en du kender- vores nye kollega? Vi søger netop nu 2 nye kolleger til vores afdeling Ledningsnet, der består af Plan & Projekt, samt Ledningsnet Administration. Læs...
 

Nyt fra bestyrelsen

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i FRSE d. 11/9 2019. Har du lyst til at læse mere, inkl. referat og nøgletal, så klik her.
 

Carlsberg etablerer egen vandrensning

I foråret udvidede vi vores strategi til at tage ansvar for hele vandets kredsløb. Det betyder at vi vil understøtte den bedste miljømæssige løsning samlet set,...
 

Tømning af hustanke

Tømningsordningen for bundfældningstanke/septiktanke vil foregå i perioden september - oktober.  Orientering om tømningstidspunkt vil blive fremsendt ca. 8 dage før...
 

Forbrugervalget er afsluttet

Forbrugervalget er afsluttet, og det foreløbige resultat foreligger. Valgrapport kan downloades her. Rapporten tager forbehold for ekstern revisors godkendelse. Opdateres, når endelig...
 

Forbrugervalget endeligt

Vi har nu modtaget den eksterne revisors rapport vedr. afholdelsen af forbrugervalget. Revisoren havde ingen bemærkninger. Der indkom ingen klager inden klagefristens udløb og valget er...
 

Trappemodel vedr. vandafledningsbidrag

Folketinget har i juni måned besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der indføres derfor en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig...
 

Lugtgener pga. servicearbejde

I perioden fra onsdag d. 8/4 til onsdag d. 15/4 2015 kan der forekomme lugtgener fra renseanlægget grundet planlagt lovpligtig inspektion af vores slamhydrolyseanlæg.   Arbejdet foregår...
 

Ny bestyrelse

I overensstemmelse med vedtægterne blev der d. 23. januar afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor den nye bestyrelse blev valgt ind. Ekstraordinær generalforsamling afholdes...
 

Årets No-Dig pris i hus!

Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) afholdt på deres årsmøde en konkurrence om årets bedste NoDig projekt. Fredericia Spildevand og Energi A/S deltog med...
 

Mulige lugtgener pga. udskiftning af overdækning

 I perioden fra d. 19. maj til d. 30. maj kan der opleves lugtgener i området ved Centralrenseanlægget, Røde Banke 16. Det skyldes, at overdækningerne på renseanlæggets...
 

2 x 40 års jubilæum ved FRSE

 I løbet af april og maj har to ansatte i Fredericia Spildevand og Energi fejret noget så særligt som 40 års jubilæum. Det drejer sig om Ib Sørensen, der har...
 

Rørlægger / struktør søges!

 Vi søger en ny kollega til vores afdeling Ledningsnet, der arbejder "udenfor hegnet". Stillingsopslaget kan findes her.
 

Fra spildevand til fjernvarme

 Fredericia Spildevand og Energi og TREFOR underskrev ved et lille arrangement d. 24. juni en aftale vedr. levering af overskudsvarme til TREFORs fjernvarmenet. Der blev holdt taler ved bestyrelsesformand...
 

Besøg fra Indonesien

State of Green er Danmarks samlende platform for grønne kompetencer og løsninger. FRSE er oprettet i kartoteket hos State of Green- og der har været interesse fra flere lande for at...
 

Tømning af bundfældningstanke

Arbejdet med at tømme bundfældningstanke i Fredericia Spildevand og Energi's opland startes op i uge 39. Er du ejer af en bundfældningstank bør du læse dette informationsbrev...
 

Har du fået vand i kælderen?

Har du fået vand i kælderen så læs guiden her, der kan give råd om, hvordan du skal forholde dig.
 

Medhjælper til laboratoriet søges!

 FRSE søger en medhjælper til laboratoriet. Se mere her. 
 

Mulige lugtgener grundet renovering på renseanlægget

Mandag d. 8/9 vil arbejdet med at renovere en køler på renseanlægget blive sat i gang. Arbejdet vil medføre risiko for lugtgener i området. Arbejdet afsluttes senest...
 

FRSE søger en specialarbejder/ operatør

FRSE søger en ny kollega. Se stillingsopslaget her.
 

Der rammes spuns på renseanlægget

Arbejdet med at renovere udløbsledningen, der løber fra renseanlægget til Lillebælt opstartes d. 7. oktober. Renovering af udløbsledningen sker udelukkende på...
 

Åbent hus på renseanlægget

 Se invitation til vores åbent hus arrangement. 
 

Lukket d. 3. november

 Renseanlægget er lukket d. 3. november pga. temadag. Akutte henvendelser kan ske på tlf. 76 20 71 00.
 

Åbent hus et stort hit!

D. 1. november åbnede FRSE dørene for offentligheden for første gang i 10 år. Det blev en stor succes med ca. 350 besøgende. Bestyrelsesformand Lars Ejby åbnede...
 

Lugtgener pga. servicearbejde

Mandag d. 15/8 2016 kan der forekomme lugtgener fra renseanlægget grundet planlagt service af vores slamhydrolyseanlæg. Arbejdet foregår mellem kl. 7-16. Lugten er ufarlig. Vi...
 

Ny udløbsledning- mindre elforbrug

Renseanlægget på Røde Banke er en stor forbruger af el. Det skyldes dels de store beluftningsanlæg, der renser spildevandet, samt de mange pumper, der flytter vandet rundt på...
 

Vindere af slogankonkurrencen

Ved Åbent Hus arrangementet d. 1. november var der mulighed for at byde ind med et slogan til FRSE. Der kom mange gode bud- hele 37 forslag kom ind :-) Bestyrelsen vurderede de indkomne forslag...
 

FRSE søger dygtig klejnsmed

FRSE søger en ny kollega- se stillingsopslag her.
 

EU udbud: Indkøb af ny slamsuger

FRSE ønsker at indkøbe en ny slamsuger til allround opgaver, såvel på renseanlægget som rundt i oplandet. Find udbudsmateriale mm. her.  Opdateret med spørgsmål...
 

Nye regler for særbidrag

Folketinget har vedtaget en ny bekendtgørelse vedr. særbidrag for særligt forurenet spildevand. Se mere her.
 

Lugtprojekt på renseanlægget

Centralrenseanlægget har i perioder udfordringer med lugt. Lugten kommer primært fra svovlbrinte, der findes naturligt i kloakledninger. Der arbejdes pt. på at samle svovlbrintene...
 

Fornyelse af "Bryggeriledningen"

De kloakrør, der transporterer spildevand fra bl.a. Carlsberg, DONG mfl. er slidte og trænger til renovering. Kloakrøret transporterer store mængder spildevand, og er en vigtig...
 

Klimasikring i Studsdal

I uge 43 påbegynder vi arbejdet med at klimasikre den sidste del af Studsdal. Læs meget mere om sidste etape af det store projekt her.
 

Nyt fra bestyrelsen

Der blev d. 23/10 2019 afholdt ordinært bestyrelsesmøde i FRSE. Referat kan findes her.
 

Arrangement med Hildebrandt

Kom og vær med, når Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Bibliotek den 21. november kl. 19.00 inviterer professor Steen Hildebrandt til at stille skarpt på FN's 17 verdensmål. Steen...
 

Risiko for lugtgener fra renseanlægget

Der skal i perioden d. 2/12 - 6/12 foretages planlagt vedligehold af slamkoncentreringstankene på renseanlægget. Der vil i perioden være risiko for lugtgener. Vi beklager de gener,...
 

Ved driftstop af LPS pumpe

Har du installeret en LPS-pumpe på din ejendom? I så fald skal du, i tilfælde af driftstop, kontakte Munck direkte. Se mere her. 
 

FRSE søger ny afdelingsleder for ledningsnet og projekt

Fredericia Spildevand og Energi søger en ny afdelingsleder for ledningsnet og projekt. Se stillingsopslaget her.
 

Risiko for lugtgener

Pga. akut reparation af en tank på renseanlægget kan der forekomme lugtgener i perioden 22. - 26. juni. Vi håber det ikke vil være til for stor gene for vores naboer.
 

Strømpeforing af "Bryggeriledningen"

Arbejdet med at strømpefore en af FRSE's helt centrale kloakledninger, nemlig "Bryggeriledningen" er nu afsluttet i midtbyen. Spildevandsteknisk Tidsskrift har opsummeret det succesfulde...
 

Regnvandsbede i Erritsø

Fredericia Spildevand og Energi etablerer i samarbejde med Fredericia Kommune regnvandsbede på Erritsø Bygade og Krogsagervej. Regnvandsbedene er en del af et større projekt, der handler...
 

Renovering af tanke på renseanlægget

Der vil i de kommende uger ske en tømning af nogle af de store tanke på renseanlægget. Det skyldes, at der skal ske en renovering af det tekniske udstyr i tankene, så den gode...
 

Lugtgener fra renseanlægget

Der vil i de kommende 3 uger være lugtgener fra renseanlægget på Røde Banke. Det skyldes, at tanken til det termiske slamhydrolyseanlæg, der behandler spildevandsslammet...
 

Militærøvelse i byens kloak

Fredag d. 20/11 vil der være soldater i kloakken i midtbyen. Der er ingen fare på færde- der er blot tale om en miltærøvelse, hvor FRSE stiller kloakledningerne i byen til...
 

Nyt tlf. nr. og e-mail til regningsservice

Pr. 1/12 2015 skifter Fredericia Spildevand og Energi A/S  e-mail og telefonnr. til vores regningsservice.   Alle henvendelser vedr. regninger, måleraflæsninger, ejerskifter, flytning...
 

Ny ventilation på slamafvandingsbygning er nu i drift

Det nye filteranlæg, der renser luften fra slambehandlingsdelen på renseanlægget, er nu sat i drift. Anlægget vil rense den luft, der lukkes ud fra bygningen, hvor spildevandsslammet...
 

Vi søger en ny kollega

FRSE søger en ny kollega til afdelingen Ledningsnet, der har en baggrund som ingeniør el. lignende. Stillingsopslag kan ses her.
 

Ny fakkel på renseanlægget

På centralrenseanlægget på Røde Banke 16 produceres der biogas ved at afgasse spildevandsslammet på de to store rådnetårne. Biogassen anvendes til opgradering...
 

Soldater i kloakken

I december måned fik Fredericia soldater i kloakken! Der var dog ikke fare på færde, da det skete som et led i en øvelse, hvor militæret skulle afprøve atomardragter. Kloakken...
 

Lugtgener kan forekomme i uge 9

Som en del af indsatsen for at begrænse lugt fra renseanlægget skal den ældre overdækning på slamlagertanken udskiftes. Arbejdet pågår i uge 9, hvorfor der vil...
 

Ny gaslagertank på renseanlægget

På centralrenseanlægget på Røde Banke produceres der biogas af det slam, der opstår, når spildevandet renses.  FRSE har netop opført en ny og større...
 

Vi søger en kollega!

Vi søger en ny kollega- se stillingsopslaget her.
 

Risiko for lugtgener

Som en del af vores store projekt for at blive lugtfri er vi nu kommet til en fase, hvor ventilatoren i sandfanget på renseanlægget skal udskiftes. Der vil i perioden, indtil den nye ventilator...
 

Natursti ved FRSE indvies d. 11/5 kl. 16

Erritsø Mose er lang og smal og strækker sig fra Sanddal i øst til Mølleskovvej i vest, og området rummer en enestående natur med et rigt dyre- og planteliv. Onsdag...
 

Toiletvogn udlånes

FRSE tilbyder nu muligheden for at låne en toiletvogn med informationsmateriale vedr. FRSE. Vognen udlånes til idrætsforeninger, klubber mv. i Fredericia Kommune til brug ved større...
 

FRSE søger en medhjælper til laboratoriet

FRSE har lige nu en ledig stilling som medhjælper i vores laboratorie. Har du lyst til at være vores nye kollega, så se mere i stillingsopslaget her.
 

Indvielse af projekt ved Skovhavebækken

Der var d. 8/6 indvielse af vandløbsprojektet ved Skovhavebækken i Erritsø. Arrangementet var fint besøgt, og alle fik mulighed for at besigtige projektet, der skal regulere...
 

Oplev et usædvanligt kloakrenoveringsprojekt!

Fredag d. 24/6 kl. 10 har du mulighed for at opleve det spændende projekt vedr. renovering af "Bryggeriledningen". Arrangementet er gratis og alle er velkomne :-) Se invitationen...
 

Ild i faklen

Der vil i løbet af ugen kunne forekomme længere perioder, hvor faklen på renseanlægget vil brænde biogas af. Det skyldes planlagte nedluk. Der er tale om en kontrolleret...
 

Fejring i Taulov Nord d. 5/10

Arbejdet med at klimasikre samt renovere dele af kloaknettet Taulov Nord er netop afsluttet- og det skal fejres! Se indbydelsen til arrangementet her.
 

Driftens dag

D. 27/9 var FRSE vært ved Driftens dag, hvor flere forsyningsselskaber mødes og udveksler erfaringer. I år var temaerne bl.a. branden hos DanGødning på Fredericia Havn...
 

Projektleder søges!

FRSE søger en ny kollega til afdelingen Ledningsnet. Se stillingsopslaget her.
 

Mulige lugtgener i uge 45

Pga. reparation på slamhydrolyseanlægget, kan der muligvis fremkomme lugtgener i uge 45 Vi håber det ikke vil være til for stor gene for vores naboer.
 

Håndværkerfradrag

Klik på nedenstående link og få flere oplysninger om, hvilke arbejder der er omfattet af BoligJob ordningen. Der gives tilskud til diverse kloakarbejder, fx installering af højvandslukke,...
 

Fornyelse for millioner

Arbejdet med at forny FRSE's mest vitale ledning "Bryggeriledningen" er nu afsluttet. Det har været et spændende arbejde, hvor den kæmpestore kloakledning, der leder spildevandet...
 

Nyt fra bestyrelsen

Der blev d. 5/12 afholdt bestyrelsesmøde i FRSE. Referat fra mødet kan ses her.
 

Indberetning af vanddata

Er du kunde hos Taulov Vandværk, så modtager vi ikke automatisk oplysninger om dit vandforbrug, målerskift osv. Er din måler blevet skiftet, så send os gerne en mail på...
 

Priser for 2020

Prislisten for 2020 er nu godkendt af Byrådet. Priserne kan altid findes via link fra forsiden. Husk også, at du kan finde os på Facebook og LinkedIn, hvis du vil vide endnu mere...
 

Interesseret i FRSE?

FRSE har udarbejdet en spændende folder, der fortæller om, hvad vi laver, om vores strategi og derudover indeholder den flotte billeder! Se folderen her Du er velkommen til at hente...
 

Gem julefedtet!

Nu står julen efterhånden for døren, og med den følger flæskesteg, juleænder og anden god mad. Men hvor gør du af fedtet, når anden eller flæskestegen...
 

Priser for 2017 er godkendt

Prislisten for 2017 er nu godkendt i Byrådet. Priserne kan altid findes via kviklink fra forsiden.
 

Forhøjet vandstand

Fredericia Spildevand og Energi A/S holdt stand mod højvandet d. 4. og 5. januar. FRSE A/S forberedte sig på flere måder mod det exceptionelle højvande. Personalet vurderede...
 

Rengøring af tanke

I perioden fra d. 17/2 - 6/3 vil to slamlagertanke blive åbnet for at blive rengjort. Rengøringen er planlagt til at foregå i en periode med koldt vejr for at minimere risikoen for...
 

Vi søger nye kollegaer

Der er pt. 2 spændende ledige stillinger hos FRSE. Vi søger en projektleder indenfor miljø og energi. Se opslaget her. Derudover søger vi en rørlægger til...
 

Kundetilfredshedsundersøgelse

FRSE gennemfører netop nu en online kundetilfredshedsundersøgelse. Er du interesseret i at give din mening vedr. FRSE  til kende, så gå ind på dette link og svar...
 

Ministerbesøg

Torsdag havde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt valgt at lægge vejen forbi FRSE. Ministeren var interesseret i at se, hvordan reformen af vandsektorloven havde indvirkning...
 

Kun 3 ting i toilettet

Nu skal hele Danmark lære, at toilettet ikke er en skraldespand. 31 spildevandsselskaber (heriblandt FRSE) har nu lanceret en ny kampagne; "Kun tre ting i dit lokum". Det sker i samarbejde...
 

Hjælp fisken!

Fredericia Kommune er i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S gået sammen om kampagnen "Hjælp Fisken". Kampagnen skal oplyse om, at vandet fra regnvandskloakkerne ikke...
 

Risiko for lugtgener i uge 22

En af renseanlæggets slamlagertanke skal have etableret en ny overdækning. Det betyder, at tanken skal tømmes og rengøres, før arbejdet med montering af den nye overdækning...
 

Åbent hus på Centralrensningsanlægget

lørdag den 17. juni 2017 fra kl. 11.00 til 15.00 holder vi åbent hus. Kom og se Danmarks største offentlige industri renseanlæg. Der vil være guidede ture rundt på...
 

Forbrugervalg til bestyrelsen

Der afholdes i perioden fra d. 22. august til d. 3. september forbrugervalg til bestyrelsen i FRSE. Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. Du har nu mulighed for at stille op som...
 

Tak for opbakningen!

Tusind tak for den store opbakning til vores åbent hus arrangement. Det var skønt at se så mange glade og nysgerrige mennesker!
 

Kundetilfredshedsundersøgelse

FRSE gennemfører i øjeblikket en kundetilfredshedsundersøgelse. Du kan give din mening vedr. FRSE til kende ved at følge dette link.
 

Ny gasbrænder

I forbindelse med udskiftning af gasbrænderen på vores dampkedel skal kapaciteten på sikkerhedsventilerne testes primo uge 37. Det sker ved, at kedlen bliver kørt op på...
 

Forbrugervalg til bestyrelsen

Valget blandt forbrugerne til bestyrelsen i FRSE er nu afsluttet, og der er udarbejdet valgrapport. Bent Klindt Andersen blev valgt, mens Carl Johan Sørensen blev suppleant. Eventuelle klager...
 

FRSE får flotte karakterer!

FRSE er for fjerde år i træk vurderet til at være 100 % effektive- det er vi stolte af :-) Læs den spændende artikel fra Fredericia Dagblad her.
 

KMD selvbetjening

KMD's selvbetjeningsløsning er pt. momentvis nede. KMD arbejder på at få løsningen i fuld drift igen snarest. Skulle du opleve problemer er du velkommen til at kontakte...
 

Fornyelse af vital ledning

Arbejdet med at forny en af vores helt vitale ledninger er nu så småt i gang. Se mere om det spændende arbejde og hvad det betyder for dig her.
 

Rensning af tank

FRSE udfører fra d. 24/11 til d. 30/11 en planlagt tømning og rensning af slamkoncentreringstank R. Det betyder, at der i perioden vil kunne forekomme lugtgener. Vi beklager de gener...
 

Prisliste 2018

Prislisten for 2018 er nu godkendt af bestyrelsen og af Fredericia Byråd. Prislisten kan ses her. Priserne kan altid findes via kviklink fra forsiden.
 

Er du vores nye kollega?

FRSE søger en ny kollega til en spændende nyoprettet stilling. Se mere her.
 

Klimaprojekt i Sjællandsgade

Undrer du dig over, at en del af Sjællandsgade er spærret? FRSE er i gang med et klimaprojekt, der på sigt vil lede regnvandet ud i Lillebælt. Læs mere her.
 

Tømning af tank

FRSE udfører en planlagt tømning og rensning af en af vores slamkoncentreringstanke. Der vil i perioden være risiko for lugtgener. Arbejdet vil foregå fra d. 12/1 - d. 18/1. Vi...
 

Ny bestyrelse

I forbindelse med kommunalvalget har FRSE A/S fået en ny bestyrelse. Vi takker de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres gode indsats og ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse. Se...
 

Find os i pavillonerne

Den eksisterende hovedbygning på centralrenseanlægget skal ombygges. Det skyldes bl.a. at bade- og omklædningsfaciliteter ikke lever op til nutidens krav til "rent" og "beskidt"...
 

Spændende job hos FRSE

FRSE søger en afdelingschef til Ledningsnet. Læs det spændende jobopslag her.
 

Risiko for lugtgener

Grundet planlagt vedligehold på vores termiske hydrolyseanlæg kan der være risiko for lugtgener torsdag og fredag i denne uge. Vi håber, at det ikke vil være til for stor...
 

Pilotering på Røde Banke

I forbindelse med om- og tilbygning af hovedbygningen på renseanlægget er der ved at blive piloteret. Naboerne er orienteret pr. brev, men har du som forbipasserende undret dig over støjen...
 

Vi søger nye kolleger

Kunne du tænke dig at blive vores nye kollega? Vi søger en projektleder/ ingeniør og en teknisk designer/ landmåler assistent. Se de spændende opslag på Jobindex. Er...
 

Leverandørdag hos SamAqua

Sammen med 13 andre tilknyttede forsyningsselskaber inviterer vores fælles selskab SamAqua til et dagsseminar om samarbejdet mellem os som offentlige selskaber og vores nuværende og potentielle...
 

Privatlivspolitik

De nye regler vedr. beskyttelse af personoplysninger - persondataforordningen - træder i kraft imorgen.  Vores privatlivspolitik for håndtering af kunder er i den forbindelse opdateret...
 

Ild i faklen

Faklen på centralrenseanlægget på Røde Banke 16 vil afbrænde overskydende biogas natten mellem mandag og tirsdag. Det er ikke farligt og vil ikke generere lugtgener for...
 

Mere grøn varme til Erritsø

FRSE har indgået en aftale med TVIS om fordobling af vores varmeleverance til fjernvarmenettet. Det betyder, at vi nu opvarmer 200 huse i Erritsø med grøn overskudsvarme- og ved spidsbelastninger...
 

Klimaprojekt ved Ullerup Bæk

FRSE og Fredericia Kommune har samarbejdet om at udføre et spændende klimaprojekt ved Ullerup Bæk, som dels skal sikre bækken og dels skal forhindre oversvømmelser på...
 

Risiko for støjgener

Grundet arbejde med betonrenovering på renseanlægget på Røde Banke vil der i perioden fra d. 4/4 - d. 9/4 kunne forekomme støjgener i området. Vi håber, at...
 

Gravearbejde i midtbyen

Fredericia Spildevand og Energi A/S går nu i gang med at anlægge en ny regnvandsledning fra krydset Prinsessegade/Oldenborggade og henover J. B. Nielsens plads. Ledningen krydser Gothersgade,...
 

Varmeproduktion hos FRSE

Se den spændende video, som DanmarkC TV optog i forbindelse med underskrift af vores fjernvarmeaftale med TVIS. Aftalen betyder, at vi nu kan levere fjernvarme til flere husstande i Erritsø-...
 

Risiko for lugtgener fra renseanlægget

Der er pt. risiko for lugtgener fra renseanlægget. Vi afventer levering af ny type aktiv kul, der gerne skulle nedsætte lugtgenerne. Det forventes, at udskiftning sker torsdag d. 9/8.
 

Afprøvning af sikkerhedsventil

Der vil i dag d. 14/8 ske afprøvning af vores sikkerhedsventiler. Det giver anledning til en del støj. Vi beklager de gener, det måtte give.
 

Rengøring af tanke

Der vil i uge 35 kunne forekomme lugtgener. Det skyldes en planlagt rengøring af slamlagertanke. Vi håber, det ikke vil være til for stor gene for vores naboer.
 

Service på sandfang

FRSE har en serviceopgave i sand og fedtfang, som er planlagt nu, hvor den værste sommervarme er ovre, og risikoen for lugtgener dermed mindskes. Sand- og fedtfanget på renseanlægget...
 

Nyt fra bestyrelsen

Som noget nyt vil bestyrelsen i FRSE fremover udgive et kort skriv efter hvert bestyrelsesmøde. Det første kan ses her (kræver tilgang via ikke-mobil enhed).
 

Mulighed for lugtgener

De aktive kul i vores luftrensefiltre skal udskiftes. Det vil muligvis kunne give lidt lugtgener i området. Vi håber det ikke vil være til for stor ulempe for vores naboer.
 

Afsluttende etape af Strandvejsledningen

Fredericia Spildevand og Energi A/S har siden 2015 været i gang med at renovere en af vores vitale ledninger. Ledningen, der renoveres, er en af de vigtigste ledninger i spildevandssystemet i Fredericia...
 

Renovering af procestankene

Som en del af strategien for FRSE arbejder vi effektivt henimod energi- og CO2 neutral spildevandsrensning. Ny teknologi i de fire store procestanke er et vigtigt skridt på vejen. Læs den...
 

Aflæsningskort udsendt

Er du kunde hos Taulov Vandværk eller har du en bimåler, så har du modtaget et aflæsningskort. Vær opmærksom på, at din adgangskode på selvbetjeningsløsningen...
 

FRSE deltager i Danmarks hurtigste erhvervsbyggeri

Danmarks Hurtigste Erhvervsbyggeri Fredericia Spildevand og Energi A/S har valgt at indgå i Danmarks Hurtigste Erhvervsbyggeri, hvor entreprenøren HM Entreprenør forsøger at...
 

Årsafregning er på vej ud

Årsafregning for 2018 er dannet og er på vej ud til vores kunder. Kunder tilmeldt Betalingsservice vil kunne se den på oversigten allerede nu, mens kunder, der modtager regning via...
 

Risiko for lugtgener fra renseanlægget

Grundet tilsyn med indløbssnekkerne, der transporterer det rå spildevand ind i sand- og fedtfanget, kan der være risiko for lugtgener fra renseanlægget i perioden d. 20/5 - 24/5. Vi...
 

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har gennem de seneste måneder arbejdet på en ajourføring af virksomhedens strategi.  Det har bl.a. mundet ud i, at FRSE A/S nu sætter fokus på at understøtte...
 

Dialogmøde med erhvervsdrivende

Det store klimasikringsprojekt i Nørrebrogade-kvarteret er godt i gang, og Indre Ringvej er pt. afspærret på et stræk ved Herfordparken for at give plads til nedgravningen af de...
 

Information vedr. kloakarbejdet ved Indre Ringvej

Kloakrørene i Indre Ringvej er af ældre dato og en fornyelse er derfor nødvendig, så FRSE kan opfylde et af selskabets vigtigste mål, nemlig transport af spildevandet. Rørene...
 

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen: FNs verdensmål Bestyrelsen har præciseret ambitionerne med arbejdet med FNs verdensmål. Det er således vedtaget, at der arbejdes videre med fokus på...
 

Risiko for lugtgener fra renseanlægget

Der vil onsdag d. 10/7 og torsdag d. 11/7 kunne forekomme lugtgener fra renseanlægget på Røde Banke. Det skyldes planlagt vedligehold og udskiftning af de kulfiltre, der renser luften...
 

Vand i kælderen?

Da regnen kom i voldsomt store mængder sidst i juli var der desværre en del borgere, der oplevede kælderoversvømmelser. Men ved du, hvad man gør i sådan en situation? Få...
 

Nyt fra bestyrelsen

Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde i FRSE, hvor bl.a. klimasikringen, der pt. foregår på Indre Ringvej, blev drøftet. Find nyt fra bestyrelsen her. Tilgår...
 

Din årsopgørelse

Din årsopgørelse er nu på vej ud til dig. Du modtager den enten som bilag i Betalingsservice, pr. mail, som elektronisk faktura eller pr. post. Har du spørgsmål vedr....
 

Få en toiletsnak

Børnehavebørnene i Fredericia kan blive genbrugshelte, men de kan faktisk også blive spildevandshelte. Vi besøger også børnehaver og taler med dem om hvad der...
 

Klimatilpasning i Nørrebrogade-kvarteret

I uge 7 påbegyndes arbejdet med at renovere kloakken i etape 2 af projektet i Nørrebrogade-kvarteret. Læs meget mere om projektet her.
 

Vesterbrogade spærres i uge 7

Opdatering vedr. klimatilpasning og renovering på Vesterbrogade I uge 7 spærres Vesterbrogade i ca. 5 dage. Dette sker for, at vi kan lægge kabelrør i jorden på tværs...
 

Nyt fra bestyrelsen

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i FRSE d. 4/3 2020. Har du lyst til at læse mere, så klik her. Der kan forekomme problemer med at åbne filen fra mobile enheder.
 

Kontakt os telefonisk

KONTAKT OS TELEFONISK I RESTEN AF MARTS MÅNED På grund af corona-virus er det i dag blevet besluttet, at Fredericia Spildevand og Energi A/S etablerer et nødberedskab. Mange administrative...
 

Klimatilpasning Studsdal

Første del af etape 6 af Fredericia Spildevand og Energi A/S’ arbejde i Studsdal er nu færdigt. I marts 2020 har vi påbegyndt anden del af etapen. Arbejdet er startet op på...
 

Vi giver en hjælpende hånd til små virksomheder

FRSE understøtter Fredericia Kommunes beslutning om at understøtte de lokale virksomheder, der er ramt af følgerne af corona-smitten. Vi har set vores fakturaer igennem og fremrykker...
 

Vandets dag

Søndag d. 22. marts er det Vandets Dag, hvor FN sætter fokus på vand for at øge bevidstheden om de mange mennesker i verden, som lever uden rent vand. FRSE har i lang tid haft...
 

Kontakt os telefonisk

Hos FRSE har vi en række medarbejdere, der stadig arbejder for at varetage kritiske driftsopgaver, så alle vores kunder fortsat kan komme af med spildevandet.   Vi har iværksat...
 

Corona-virus og spildevandsselskabet

Coronatiden udfordrer os alle sammen, fra globalt til lokalt niveau. Vores direktør Søren Hjortsø Kristensen har talt med Fredericias lokalradio, Radio Mælkebøtten,...
 

Per Tandrup Dejgaard

Maskinmester
 

Per Dam

Energiansvarlig
 

Michael Händel

Proces, SRO/PLC ansvarlig
 

Bruno S. Berndsen

Håndværker/smed
 

Nikolaj Tegllund-Stensgaard

Håndværker/smed
 

Peder Storm Hansen

Håndværker
 

Per Kjær Christiansen

Håndværker/smed
 

John Nielsen

Elektriker
 

Rudi Nørmark Mikkelsen

Procesoperatør
 

Sten Lauridsen

IT-support
 

Jesper Due

Driftsoperatør
 

Jeeva Kumaran

Teknisk Assistent
 

Aja Brodal

Geolog
 

Susan Rosendal Bennetzen

Ingeniør
 

Jacob Riis Svendsen

 

Claus Christoffersen

Økonomi- og IT-chef
 

Annemarie Gotfredsen

Afdelingschef
 

Line Tovgaard

Ingeniør
 

Jan Christiansen

Formand
 

Marianne Thomsen

Bestyrelsesmedlem
 

Lars Ejby Pedersen

Bestyrelsesformand
 

Erzsebét Birta

Kontorassistent
 

Bettina Madsen

Ingeniør
 

Søren Larsen

Næstformand i bestyrelsen
 

Lise Nielson

Bestyrelsesmedlem
 

Kenny Bruun Olsen

Bestyrelsesmedlem
 

Bent Klindt Andersen

Forbrugerrepræsentant
 

Heidi Lee Zagler

Overassistent
 

Bent Hansen

Smed
 

Katrine Wikkelsø

Ingeniør
 

Kristian Philipsen

Maskinmester
 

Søren Hjortsø Kristensen

Adm. direktør
 

Liselotte Haugaard Jensen

Jurist
 

Max Jacob Friis

Civilingeniør
 

Jane Gram Kristensen

Teknisk Assistent
 

Jakob Rasmussen

Afdelingschef
 

Bettina Madsen

Bestyrelsesmedlem
 

Chalotte Lindholt Christensen

Laborant
 

Allan Damsgaard Stenkjær

Skadedyrsbekæmper
 

Allan Jensen

Procesoperatør
 

Jack Gregersen

Spildevandsoperatør
 

Hans Tylstrup Christiansen

Spildevandsoperatør
 

Jørgen Svendsen

Spildevandsoperatør
 

Claus Ravn Pedersen

Håndværker
 

Gert Pedersen

Skadedyrsbekæmper
 

Mogens Baumann Thomsen

Slamsugerchauffør
 

Peter August Hansen

Spildevandsoperatør
 

Peter Daugbjerg Jensen

Projektleder
 

Sara Krogh

Administrativ medarbejder
 

Per Tandrup Dejgaard

Bestyrelsesmedlem
 

Bruno S. Berndsen

Bestyrelsesmedlem
 

Velkommen til Fredericia Spildevand og Energi A/S

Fredericia Spildevand og Energi A/S er Danmarks næststørste spildevandsanlæg. Der er 40 medarbejdere i virksomheden, som varetager transport og rensning af spildevand, samt producerer...
 

PRIVATE kunder

 

INDUSTRI

 

AKTUELLE informationer

 

Om FREDERICIA SPILDEVAND

 

Nyheder

Fredericia Spildevand A/S ruster sig til fremtiden Fredericia Spildevand A/S tilpasser sin organisation, så den står bedst muligt rustet til fremtiden. Selskabet vil fremover koncentrere...
 

Sitemap

 

Nyttige links fra Fredericia Spildevand og Energi A/S

Miljøstyrelsen - www.mst.dk Teknologisk institut - www.teknologisk.dk Tre-for - www.tre-for.dk Fredericia Kommune - www.fredericia.dk Naturstyrelsen - www.naturstyrelsen.dk DANVA...
 

Kontakt Fredericia Spildevand og Energi A/S

Røde Banke 16 7000 Fredericia Tlf. 7620 7100
 

Dine ansvarsområder

 

Problemer med kloakken

Det kan ikke undgås, at der indimellem opstår situationer, hvor kloakken ikke fungerer efter hensigten. Der kan opstå flere kloakproblemer som fx. lugt inde og ude, forstoppelse eller...
 

Priser

Afregning af spildevand sker på baggrund af dit vandforbrug. Hvert år modtager vi oplysninger om forbruget af vand på ejendommen direkte fra dit drikkevandsselskab. Afregning...
 

Hvad er spildevand?

Spildevand er en betegnelse for brugt brugsvand fra husholdninger, industri og landbrug. Ved husholdningsspildevand forstår man det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken...
 

Hjælp & gode råd

 

Forurenet spildevand

Produktions spildevand kan ikke karakteriseres som én type spildevand, da det afhænger meget af hvilken type industri, der er tale om. Alligevel inddeles spildevand generelt i to kategorier: Store...
 

Sådan kontrollerer vi

I henhold til udledningstilladelsen udarbejdes der en prøveplan i samarbejde mellem virksomheden, Fredericia Spildevand A/S og Fredericia Kommune. Prøveplanen vil indeholde parametrer...
 

Særbidrag

Særbidrag opkræves for særligt forurenet spildevand (mere forurenet end husspildevand). Særbidrag udløses ved overskridelse af stofkoncentrationer, som er fastsat til: COD...
 

Miljørigtig adfærd

 

Problemer med afløb og kloak

 

Regler & vejledninger

Betaling af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag er fastsat i lov om betalingsregler og i betalingsvedtægten for Fredericia Spildevand og Energi. I menuen til venstre kan desuden findes...
 

Betalingsvedtægter

Betaling af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag er fastsat i lov om betalingsregler og i Fredericia Spildevand og Energi's betalingsvedtægt. Den gældende betalingsvedtægt findes...
 

Pressemateriale

 

Logo

Her kan du hente vores logo i forskellige former og formater. Hent dem alle i denne zip-fil eller hent dem som enkeltfiler herunder. JPG-filer: CMYK_lille CMYK_stor Negativ Pantone Grayscale AI-filer: CMYK Negativ Pantone Grayscale PNG-filer: CMYK Negativ Pantone Grayscale PDF-fil
 

Afgrænsning af skel

Du er som grundejer forpligtiget til at vedligeholde dit eget kloaksystem. Dit kloaksystem er alt hvad der er inde på din grund indtil skel. I forbindelse med hushandler kan du som kommende grundejere...
 

Hvad er offentligt og hvad er privat

Du har som grundejer ansvar for den del af kloakledningerne, som befinder sig på din side af skellet, mens Fredericia Spildevand har ansvaret for den del af kloaksystemet, som er udenfor din grund....
 

Rotter

Da rotter kan være aktive smittebærere af alvorlige sygdomme, er det vigtigt, at man får dem bekæmpet. Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter. Opgaven udføres...
 

Vand på vejen

Konstaterer du vand på vejen efter eller under et regnvejr, så er det sandsynligvis en rendestensbrønd, der trænger til at blive renset.   Rendestensbrønde er oftest...
 

Problemer med at skylle ud

Hvis det lugter mærkeligt og vandet forsvinder langsomt når du trækker ud i toilettet eller det lugter af kloak inde eller ude, kan det være et tegn på at det er stoppet....
 

Lugter din kloak

Lugt fra kloakken kan stamme fra mange steder. Lugter det inde i huset er det sandsynligt, at der er en vandlås der ikke er vand i. Prøv at fylde vand i dine vandlåse. Lugter det...
 

Hvad kan du gøre for miljøet

Hæld ikke spildevand ud i regnvandsledningen i vejen - (sæbevand ved vask af vinduer, bil (sand, olie) m.m. Begræns forbrug af drikkevand til udendørsaktiviteter. Brug regnvand...
 

Ofte stillede spørgsmål

Jeg har ingen tegninger over kloakkerne på min ejendom – hvor kan jeg anskaffe dem? På byggesagsarkivet på Fredericia Rådhus tlf. 7210 7000. Må jeg bruge regnvand...
 

Hvad sker der med regn- og spildevandet?

I det øjeblik vi går i bad, trækker ud i toilettet, starter opvaskemaskinen eller hælder ting ud i vasken, starter et stort stykke arbejde for at sikre, at det vand, der i sidste...
 

Fællesledning

Betegnelse for fælleskloak er når spildevand og regnvand løber i samme ledning og vandet føres til renseanlægget hvor det bliver renset. Når der kommer større...
 

Separatsystem

Ved et separatsystem forstås, at spildevand og regnvand ledes i hvert sit ledningssystem. Dette betyder således, at der er 2 ledninger i vejen. Separatkloakering har følgende fordele: ...
 

Regnvand

Når regnvandet rammer taget på dit hus, løber det ned ad tag og skotrender til tagrenden og videre ned i nedløbsrøret til nedløbsbrønden i jorden. Fra nedløbsbrønden...
 

Spildevand i det åbne land

Ejendomme på landet, der ikke er tilknyttet et offentligt kloaksystem, kan få et krav om at rense spildevandet lige så gennemgribende som på de offentlige rensningsanlæg. Over...
 

Hvordan kan det gøres mere miljørigtigt?

Fredericia Spildevand har et ønske om godt samarbejde med vore partnere omkring miljøet  Hjælp os ved rapportering om spild af store mængder kemikalier – store...
 

Tilslutning til offentlig kloak

Fredericia Spildevand har i samarbejde med Fredericia Kommune udarbejdet en folder der beskriver hvorledes man skal forholde sig. Folderen kan downloades her Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning...
 

Opleves problemer

Konstateres problemer - se under "PRIVATE kunder" og vælg punktet: "Problemer med afløb og kloak"
 

Pris

Virksomheder betaler normal vandafledningsbidrag, hvis der ikke ledes spildevand ud som overskrider normal værdierne for almindelig spildevand. Er ovenstående ikke tilfældet, så...
 

Planer for renovering af kloakledningerne

Vi arbejder løbende med at vedligholde vores kloakledninger. For at foretage en priotering af hvor vi skal sanere ledninger først, samles alt kendt viden af vores system - drifterfaringer,...
 

Vandets vej

 

Offentligt

Fredericia Spildevand ejer og driver 870 km hovedledning, hvoraf ca. 250 km er fællesledninger og ca. 620 km er separate ledninger. Det er vores opgave og ansvar at vedligeholde og reparere...
 

Privat

Du er som grundejere forpligtet til at vedligeholde og reparere dit eget kloasystem. Det er derfor dit ansvar at sørge for, at dine tagrender, brønde og afløbsledninger er i orden,...
 

Vand i kælderen

Hvis du i forbindelse med kraftige regnskyl oplever at få vand i kælderen, er det nogle gange fordi regnen er så kraftig, at rørene i vejen ikke kan transportere vandet hurtig...
 

Huset

Hæld ikke fedt i køkkenvasken. Brug f.eks. en gammel mælkekarton og smed den i skraldespanden, når fedtet er størknet. Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester...
 

Brønde

Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året. Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævneligt tilses og renses, så...
 

Naturen/Haven

Plant ikke træer og buske lige over eller ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan derfor ødelægge rørene, og derved stoppe dem. Dæk...
 

Rørbrud på vandinstallationen

Afregningen af vandafledningsbidrag foretages på baggrund af det målte forbrug, har du haft en lækage på dine skjulte vandinstallationer og dette vand ikke er blevet tilført...
 

Anvendelse af regnvand

Ved at samle regnvandet fra tagflader op i en beholder, kan dette vand med fordel bruges til bilvask, havvanding m.m. og det vand du selv samler op, løber ikke gennem en måler, og derfor bliver...
 

Vedligeholdelse af dit kloaksystem

Ved at sikre, at kloakrørene har tilfredsstillende stand, kan man undgå akutte tilfælde, hvor en kloakmester og slamsuger skal tilkaldes med øjeblikkelig varsel. Sikringen...
 

Baggrund for betaling

Betalinger til Fredericia Spildevand og Energi sker på baggrund af vores betalingsvedtægt. Betalingsvedtægt gældende fra 1. maj 2015 Bilag 1 til betalingsvedtægt Bilag...
 

Hvornår skal der søges tilslutningstilladelse?

Virksomheden skal ansøge Fredericia Kommune om tilladelse, hvis en af følgende gør sig gældende: En nyetableret virksomhed med afledning af industrispildevand (spildevand...
 

Vores historie

Fredericia Spildevand og Energi A/S blev stiftet på den stiftende generalforsamling den 17. december 2009, og trådte i kraft den 1. januar 2010.  Vi er 100% ejet af Fredericia...
 

Er problemet akut?

Opstår der et akut problem, kan du ringe til vores kloakteam på telefonnummer 7620 7100, mandag - torsdag kl. 8.30-15 og fredag kl. 8.30-13. Uden for normal åbningstid kan du ringe...
 

Industri

Denne side henvender sig til erhvervsdrivende virksomheder som søger information til at tilslutte eller øge afledningen til kloakken. Du hører hjemme i industrikategorien såfremt...
 

Her graver vi nu

Vi er igang med kloaksanering følgende steder: Klimasikring i Studsdal. Klimatilpasning i Nørrebrogade-kvarteret. Projekt vedr. kloakrør, der har større...
 

Inden du graver

Hvis du ønsker at tilkoble, ændre eller reparere afløbsinstallationerne i jorden må det kun udføres af en autoriseret kloakmester. Du skal søge tilladelse hos...
 

Tilslutning til hovedkloak

Fredericia Spildevand er ansvarlig for, at ejendomme beliggende inden for et kloakeret område får anvist et tilslutningspunkt via en skelbrønd eller stikledning, der i normale tilfælde...
 

Saneringsplaner

En saneringsplan eller fornyelsesplan er en plan for et opland der beskriver hvorledes forholdende er nu (status) og hvilke tiltag vi forventer at skulle lave i området i fremtiden (plan). I...
 

Centralrenseanlægget

Fredericia Centralrenseanlæg er Danmarks 2. største renseanlæg, og har en kapacitet på 420.000 PE. Renseanlægget har i dag et opland på ca. 25,5...
 

Udlederkrav

Udlederkrav Stof Kravværdier Enhed COD 75 mg/l ...
 

Etablering og historie

Den oprindelige del af renseanlægget (mekanisk - 150.000 PE) er opført fra midten af 70'erne frem til ibrugtagningen i 1978. I 1990-93 blev anlægget udbygget til et mekanisk, biologisk,...
 

Besøgstjeneste

Det er muligt at komme på besøg og se renseanlægget. Kontakt driftsleder Annemarie Gottfredsen Tlf.: 4189 2325 Mail: ag@frse.dk Vi glæder os til at se jer!
 

Septiktanke

Fredericia Kommune har en fælles tømningsordning for hustanke, dvs. en septiktank, trixtank eller lignende bundfældningstank. Tømningen sker efter Regulativ for tømning...
 

Anlægget

 

Aktuelle udbud

FRSE har pt. intet i udbud.
 

Administration

 

Besyrelse

 
 

Ledningsnet

 

Centralrenseanlæget

 

Centralrenseanlæget

Klik på den blå pil for at fortsætte spildevandets rejse ↑
 

Aflæsning af vandmåler

Hvis du er kunde hos Taulov Vandværk eller har en bimåler opsat, vil du få tilsendt et aflæsningskort af Fredericia Spildevand og Energi. Vi har brug for at du oplyser dine målerdata,...
 

Job

Vi har pt. ingen ledige stillinger. Ledige stillinger slås op på Jobindex. Du kan læse vores privatlivspolitik for ansøgere og medarbejdere her.
 

Husk flyttemeddelelse

Hvis du flytter, skal du huske at melde det til Fredericia Spildevand og Energi A/S. Vi skal nemlig bruge måleraflæsningen til din slutafregning. Husk, du hæfter for forbruget, indtil...
 

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 2017

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne FRSE afholder i 2017 valg til bestyrelsen blandt forbrugerne. Der skal vælges 1 forbrugerrepræsentant. Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte...
 

Spildevandsplanen

Her er et link til Fredericia Kommunes spildevandsplan
 

Oversigt over pumpestationer mv.

 

Rotter

Da rotter kan være aktive smittebærere af alvorlige sygdomme, er det vigtigt, at man får dem bekæmpet. Det er en kommunal opgave at bekæmpe rotter. Opgaven udføres...
 

Ofte stillede spørgsmål og generel information

GENEREL INFO OG OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED KLOAKSANERINGS ARBEJDER. Hvad siger loven, når det er vanskeligt? Du har nemlig også et ansvar! Det fremgår...
 

Galleri

 

Toiletvogn udlånes

FRSE tilbyder nu muligheden for at låne en toiletvogn med informationsmateriale vedr. FRSE. Vognen udlånes til idrætsforeninger, klubber mv. i Fredericia Kommune til brug ved større...
 

Presentation in english

 Click here to read a business presentation.
 

Vejledning fra Teknologisk Institut

Teknologisk Institut har bistået arbejdsgruppen med vejledning i håndtering af udfordringerne på lugtområdet. Konklusionen blev, at den lagte indsatsplan følges - se skrivelse...
 

Alle medarbejdere

 

Nyt fra bestyrelsen 2018

  Bestyrelsesmøde i september 2018: Tryghed om miljø, energi og takster. Bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S har i juni og september bl.a. arbejdet med virksomhedens...
 

Nyt fra bestyrelsen 2019

August 2019:   Nørrebrogadekvarteret og klimaindsatsen:   Bestyrelsen har arbejdet med klimaindsatsen i Nørrebrogadekvarteret og de kommende etaper jf. spildevandsplanen:   Fredericia...
 

Klimatilpasning Studsdal/ Taulov

Klimatilpasningen i Studsdal og Taulov går nu ind i den sidste etape. Opstart sker i oktober 2019. Læs meget mere om projektet her.
 

Spildevandsplan

Spildevandsplanen udarbejdes af Fredericia Kommune, og fungere som grundlag for opkrævning af vandafledningsbidrag m.m. Det er også denne der regulerer, hvor der kan forventes krav om...
 

Selvbetjening

Via vores selvbetjeningsløsning kan du: Indberette aflæsning Melde flytning Se din regning Følge dit forbrug Kontakte os Log in på selvbetjeningsløsningen...
 

Bestyrelse

 
 

Vagttelefon

I tilfælde af akutte problemer med den offentlige kloak udenfor den almindelige åbningstid kan opkald ske til vagttelefon: 72 10 70 80. OBS! Ønsker du at anmelde rotter skal det ske...
 

Opgravningsfri kloakrenovering

Info om strømpeforing af kloakrør. Info om styren.
 

Husstandspumpe

Ejendomme i det åbne land, der har en husstandspumpe installeret på ejendommen, skal ved driftsforstyrrelser på pumpen kontakte Munck direkte. Munck kontaktes på tlf. 70 13 20...
 

Åbningstider

Der er åbent for personlige henvendelser på Røde Banke 16 i følgende tidsrum: Mandag - torsdag: 08.30 - 15.00 Fredag: 08.30 - 13.00 Der er lukket fredag efter Kristi...
 

Stoppet vejrist - vand på vejen

Fredericia Kommune, Team Trafik & Natur har driften af vejriste. Vejristene er således ikke en del af Fredericia Spildevand og Energi's kloaknet. Hvis du oplever vand på vejen, som...
 

Klagevejledning

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver...
 

Lugt på renseanlægget

Fredericia Centralrenseanlæg på Røde Banke er et af Danmarks største renseanlæg. Det skyldes, at der modtages spildevand i store mængder fra industrivirksomhederne...
 

Renovering af indløbsbygværk

Da indløbsbygværket skulle renoveres i sommeren 2015 havde man fokus på at reducere lugtgenerne fra bygværket, der modtager det "rå" ubehandlede (og derfor ildelugtende)...
 

Afkast fra rumventilation

I den bygning, hvor spildevandsslammet afvandes, er der naturligt et stort indhold af svovlbrinte. Svovlbrinte lugter grimt, og derfor er det vigtigt at have kontrollerede afkast fra rumventilationen. Afkastet...
 

Overdækning af tanke

Overdækning på indløbsrenden er renoveret i 2015, således at den er lugttæt. Næste projekt i rækken af nye overdækninger er slamlagertanken. Det afgassede...
 

Sand- og fedtfang

Det rå/ubehandlede spildevand ledes til sand- og fedtfanget, hvor sand og fedt filtreres fra. Sandfanget er i 2014 blevet betonrenoveret. Bygningens overdækning bliver i 2015 tætnet,...
 

Byggemodninger

Når du skal lave et byggemodningsprojekt skal du indledningsvist kontakte Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE), samt vej- og planafdelingen i Fredericia Kommune. I samarbejde med FRSE indgås...
 

Virksomhedspræsentation

Fredericia Spildevand og Energi A/S er et selskab, der driver Danmarks næststørste renseanlæg. Anlægget er samtidig Danmarks største offentlige industrirenseanlæg. Vi...
 

Køkkenkværn

Jf. den gældende spildevandsplan, som kan findes her, så gives der ikke tilladelse til opsætning og installering af køkkenkværne i Fredericia Kommune. Forbuddet omfatter...
 

Facebook

Fredericia Spildevand og Energi A/S er kommet på Facebook. Den direkte adresse er: https://www.facebook.com/frse.dk
 

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 2017

I perioden fra d. 22. august til d. 3. september afholder Fredericia Spildevand og Energi A/S valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Der skal vælges 1 forbrugerrepræsentant...
 

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 2013

Nye regler for sammensætningen af vandselskabernes bestyrelser Ifølge bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber har forbrugerne ret til at vælge 2 medlemmer af bestyrelsen...
 

Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger FRSE har brug for at behandle en række oplysninger om vores kunder. Disse oplysninger omfatter ofte persondata. De personlige oplysninger, du afgiver til os, behandles...
 

Information fra bestyrelsen

Følg arbejdet i FRSE's bestyrelse ved at klikke på årstallene i menuen i venstre side.
 

MUDP Projekt

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt. Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger...
 

Bestyrelsesmøde 11/9 2019

Bestyrelsen har besluttet, at den åbne del af referatet inkl. bilag skal være offentligt tilgængelige. Referat kan findes her. Bilag: KPI, Invitation Naturråd, Udkast komm....
 

Nøgletal

FRSE deltager i benchmark via vores brancheorganisation Danva. De nyeste nøgletal kan findes her: Del 1 og del 2.
 

10 års budgetplan

FRSE planlægger sine aktiviteter overordnet set i et 10 års perspektiv. 10 års budgetplan kan ses her.  
 

Bestyrelsesmøde 23/10 2019

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde d. 23. oktober. Referat kan ses her.   På mødet har bestyrelsen bl.a. set ind i de fremtidige rammer,...
 

Nørrebrogade-kvarteret

I uge 7, 2020 går vi i gang med etape 2 af arbejdet med at klimatilpasse kloaksystemet i Nørrebrogade-kvarteret. Læs meget mere om projektet her.
 

Referat, bestyrelsesmøde marts 2020

Der blev onsdag d. 4. marts afholdt bestyrelsesmøde hos FRSE. Læs den åbne del af referatet her.
 

Revideret Særbidrag Takstblad 2010

RevideretSaerbidragTakstblad2010_4_INT.pdf
 

Takstblad 2010

takstblad_2010_5_INT.pdf
 

Takstblad 2011

Takstblad_2011_7_INT.pdf
 

Skelsættende dag for dansk naturgassystem

Skelsaettende_dag_for_dansk_naturgassystem_8_INT.pdf
 

Ny direktør

Direktoer_til_Fredericia_Spildevand_2012_9_INT.pdf
 

Takstblad 2013

Prisliste2013_10_INT.pdf
 

Tilbudsliste-slamsuger

Bilag1-slamsuger_12_INT.xls
 

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk