PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Vandets dag

22-03-2020
Søndag d. 22. marts er det Vandets Dag, hvor FN sætter fokus på vand for at øge bevidstheden om de mange mennesker i verden, som lever uden rent vand.
FRSE har i lang tid haft fokus på FN's Verdensmål, herunder Verdensmål nr. 6.
Verdensmål nr. 6 går bl.a. ud på at reducere mængden af overløb. Overløb er det spildevand, som vi ikke kan nå at behandle på vores renseanlæg, når kloaksystemet er overbelastet, fx i perioder med meget regn.
FRSE har igangsat en del projekter, der skal hjælpe os med at reducere overløbsmængderne.
Vores interne projekt "Indsats mod overløb" har kortlagt udfordringerne, og vi er i gang med at finde løsninger på disse.
Derudover deltager vi i et EU-finansieret projekt, hvor der skal udvikles en række teknologier og løsninger, der skal hjælpe os med at håndtere klimaforandringerne.
I samarbejde med bl.a. Aarhus Arkitektskole er vi ligeledes i gang med at finde de bedste steder at opbevare vandet, når det falder.
Endelig er vi i gang med at klimatilpasse i hele Fredericia. Derved aflastes vores kloaksystem, og overløb reduceres.
Det er en meget omfattende opgave, der vil tage år, men det er det hele værd.
Vi vil nemlig være en vigtig medspiller i det samlede vandkredsløb!

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk