PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Særbidrag

Særbidrag opkræves for særligt forurenet spildevand (mere forurenet end husspildevand).

Særbidrag udløses ved overskridelse af stofkoncentrationer, som er fastsat til:

COD > 1600
TOTAL-N >100
TOTAL-P > 15
Hæmningsprocent > 20 %

Særbidrag udløses ikke hvis bidraget er mindre end det årlige administrationsbidrag på 10.000 kr. ekskl. moms.

Klik på nedenstående dokumenter for yderligere information:

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand

Vejledningsskrivelse vedr. særbidrag

Notat fra Envidan
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk