PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Bestyrelsesmøde 11/9 2019

Bestyrelsen har besluttet, at den åbne del af referatet inkl. bilag skal være offentligt tilgængelige.

Referat kan findes her.
Bilag: KPI, Invitation Naturråd, Udkast komm. Naturråd, Presse: Kryds åbner, Presse: DOP sejler ikke længere spildevand væk, Danva benchmarking 2019, benchmarking del 2, hidtidig 10 års budgetplan, revideret 10 års budgetplan, forslag prisliste 2020.

Resumé fra bestyrelsesmøde d. 11/9 2019:

Fredericia Spildevand og Energi A/S har haft ordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har vurderet selskabet, i forhold til den frivillige benchmarking der er i branchen.

Først og fremmest lever FRSE A/S op til miljøkravene i miljøtilladelserne.

FRSE A/S lever også godt op til branchens standarder, eksempelvis har FRSE A/S udviklet sig til at være blandt de mest energieffektie selskaber i forhold til branchen.
FRSE A/S priser er fortsat konkurrencedygtig og dermed med til at understøtte Fredericias produktionsvirksomheder.
Og FRSE A/S har fortsat en sund økonomisk basis, som et af de gældfrie selskaber i branchen.

Derudover har bestyrelsen taget stilling til de økonomiske perspektiver, og budgetrevision for 2019. 2019 ser fortsat ud til at være et sundt år i selskabets udvikling.
Det er derfor muligt i Fredericia at fastholde de eksisterende priser næste år, trods generelt stigende prisniveau i spildevandsbranchen som i 2018-2019 var på 2 %.

For 2020 er der derfor mulighed for både at fortsætte klimainvesteringer og andre gode forbedringer, samtidig med at den lave pris fastholdes i denne omgang.

Ser man på den lange bane, har FRSE A/S etableret en 10 årig budgetplan, for at sikre at tingene kan balancere også på sigt.
Der er fortsat plads til investeringer, men de yderligere omkostninger til trafikhensyn vil også trække på den nuværende opsparing.

For yderligere information på bestyrelsens vegne kan bestyrelsesformand Lars Ejby Pedersen kontaktes.


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk