PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Bissensvej

På grund af akut ledningsbrud er Bissensvej spærret for gennemkørsel ud for Bissensvej 2. Der er stadig kørende adgang til Bissensvej 1 – 25 fra Thorvaldsensvej.
Der er skiltet med omkørsel.
 
Arbejdet omfatter udskiftning af ca. 40 meter spildevandsledning i 3-4 meters dybde. Arbejdet forventes afsluttet medio oktober.
 

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk