PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

MUDP Projekt

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt.
Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger uden ilt, kan bakterier under anaerobe forhold danne svovlbrinte. Når svovlbrinten kommer i kontakt med ilt, dannes svovlsyre/-syrling, som nedbryder den basiske cementpasta i betonrøret og dermed reducerer levetiden.

FRSE er med i det spændende MUDP projekt, der sigter mod at udvikle mere modstandsdygtige betonrør.

Rør og brønde etableres på en 400 m. lang strækning på C.F. Tietgensvej. Strækket er særligt udvalgt til projektet og vil forhåbentlig give et godt erfaringsgrundlag.

Læs mere om projektet her.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk