PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Forurenet spildevand

Produktions spildevand kan ikke karakteriseres som én type spildevand, da det afhænger meget af hvilken type industri, der er tale om. Alligevel inddeles spildevand generelt i to kategorier:

Store koncentrationer af letnedbrydelige stoffer
  • Dette spildevand minder meget om spildevand fra husholdninger, og det kommer oftes fra slagterier, mejerier, konservesfabrikker og levnedsmiddelfabrikker.
 Store koncentrationer af giftige stoffer
  • Her er tale om stoffer, der er svært nedbrydelige eller måske slet ikke kan nedbrydes. Denne type spildevand kommer typisk fra virksomheder, som kemisk industri, galvanisering m.m.


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk