PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Regnvandsledning ved Ballesvej

I starten af februar starter Per Aarsleff A/S, med at etablere en ny regnvandsledning til bl.a. DLG’s nye hovedkontor. Det nye regnvandssystem er også forberedt til eventuelle nye udstykninger i området.

Regnvandsledningen kommer til at ligge i cykelstien ved Kystvejen og bliver ført ned i et eksisterende bassin. Bassinet oprenses og udløbet fra bassinet ændres, så bassinet kan rumme vandet fra de nye byggemodninger i området. Fredericia Spildevand og Energi A/S har i samarbejde med Fredericia Kommune fundet en løsning, hvor der etableres et udløbsbygværk, som varierer mængden af vand, der løber ud af bassinet, ift. vandstanden. Det nye udløb sikrer kapaciteten i ledningen som fører ud til Lillebælt så engarealet ikke oversvømmes oftere end i dag.

Projektet forventes afsluttet i løbet af april måned. Arbejderne starter ved bassinet, således at naturen ved bassinet ikke forstyrres, når der er ynglesæson for eksempelvis padderne i området, og fortsætter derefter op igennem stien til Ballesvej.

 
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk