PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

J. B. Nielsens Plads

Fredericia Spildevand og Energi A/S skal i sidste halvdel af 2018 anlægge en ny ø1000 mm regnvandsledning fra krydset Prinsessegade/Oldenborggade og hen over J. B. Nielsens plads. Ledningen krydser Gothersgade, følger cykelstien langs jernbanesporet frem til Vendersgade og hen over parkeringspladsen til Norgesgade.

Arbejdet er en del af Fredericia Spildevand og Energis løbende semiseparering som er foregået inden for voldene i Fredericia. Med etableringen af Ø1000 ledningen høster vi frugterne af det udførte arbejde og sikrer hermed, at fremtidige store regnvandsmængder ikke presser urenset spildevand ud i Lillebælt.

Jordbunds- og grundvandsforholdene langs den nye regnvandsledning medfører, at den ca. 2-3 m dybe kloakudgravning skal udføres med afstivning i siderne for, at arbejdet kan udføres forsvarligt. Der skal nedbringes en stålspuns på begge sider af ledningen således, at vor entreprenør kan arbejde nede i udgravningen uden fare for, at jorden skrider sammen. Desuden skal der fjernes grundvand fra udgravningen.

Som en del af vor kvalitetssikring vil der på udvalgte bygninger blive opsat udstyr, der gør det muligt at foretage løbende kontrol af vibrationer, sætninger og grundvandniveau langs hele strækningen.

Opdatering: Se beskrivelse her.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk