PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne 2013

Nye regler for sammensætningen af vandselskabernes bestyrelser
Ifølge bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber har forbrugerne ret til at vælge 2 medlemmer af bestyrelsen i Fredericia Spildevand og Energi A/S.
Valget skal være afholdt første gang senest d. 31. december 2013.

Fredericia Spildevand og Energi fastsætter, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen, en række procedureregler for valgets gennemførelse. Disse regler er blevet fastsat i valgregulativet. Se link til gældende valgregulativ nederst på siden.

Valget blev afholdt i perioden 5.- 25. august 2013.

Der indkom 491 stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 3,1 %.

Bent Klindt Andersen og Peder Hvejsel blev valgt ind, mens John Bader efter lodtrækning blev 1. suppleant og Per Mogren Christiansen blev 2. suppleant.

Se mere om de nyvalgte medlemmer af bestyrelsen i menuen til venstre.

Valgrapport kan downloades her.


ValgregulativFredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk