PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Overdækning af tanke

Overdækning på indløbsrenden er renoveret i 2015, således at den er lugttæt.
Næste projekt i rækken af nye overdækninger er slamlagertanken. Det afgassede slam opbevares i slamlagertanken, før det pumpes videre til slamafvandingsbygningen.

Arbejdet med udskiftning af overdækning på slamlagertanke er nu afsluttet og overdækning + kulfiltre har den ønskede effekt: minimal lugt fra slamlagertankene!

Se før/ efter billeder ved at skjule teksten (virker ikke på mobile enheder).


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk