PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Afkast fra rumventilation

I den bygning, hvor spildevandsslammet afvandes, er der naturligt et stort indhold af svovlbrinte.
Svovlbrinte lugter grimt, og derfor er det vigtigt at have kontrollerede afkast fra rumventilationen.
Afkastet på slamafvandingsbygningen er blevet forhøjet i 2015 og der er monteret et kulfilter, der renser luften, før den ledes ud i det fri.

Derudover er ventilationsanlæggets kapacitet i ristebygning og sandfang blevet forøget og forsynet med kulfiltre, således luften renses for svovlbrinte, før den ledes ud i det fri.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk