PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Fornyelse af bryggeriledning

Arbejdet:
Fornyelse af vores store rør der transporterer spildevand fra Nordbyen til renseanlægget. Rørene fornys ved strømpeforing som er en opgravningsfri løsning. 

Tidsplan:
Arbejdet i marken opstartes i uge 15 og forventes afsluttet omkring uge 29.

Berørte områder:
Arbejdet udføres etapevis med start på Vejlbyvej. Herefter arbejdes der på de grønne arealer bag og ved Vestre Ringvej. Slutteligt arbejdes der ved Madsbyparken.

Dokument:
Arbejdsbeskrivelse
Oversigtskort


Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk