PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

 
           
            
Bent Klindt AndersenIndlæg fra Bent Klindt Andersen:  
Jeg er 45 år, og er på 18. år gift med Marianne. Sammen har vi to børn på hhv. 17 og 15 år, begge er under uddannelse. Jeg er ansat som smed på det tidligere Fredericia Skibsværft, nu FaYard A/S i Munkebo, og er bosiddende i Fredericia.
Jeg har gennem mit arbejde, som bestyrelsesformand for den tidligere boligforening Selvbyggerbo, samt i mit virke som hovedbestyrelsesmedlem og forretningsudvalgsmedlem i Boligkontoret Fredericia, altid interesseret mig for lejerne, herunder budgetter og de muligheder der er for at påvirke/tilpasse udgifterne, så der opnås størst mulig besparelse/kvalitet for den enkelte lejer.
En oprigtig interesse for sparsommelighed og kunderne er baggrunden for mit kandidatur til Fredericia Spildevands bestyrelse. I dette arbejde vil jeg være garant for, at de beslutninger der træffes er velovervejet, samt at trufne beslutninger tager størst mulig hensyn til forbrugerne, herunder en retfærdig fordelingspolitik.

       
   
   
   
   
   
   
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk