PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND


Per Mogren Christiansen
          
Mail: pmch@arlafoods.com
 

Indlæg fra Per Mogren Christiansen:
Mejeridirektør for Arla Foods, Taulov.
Erhvervslivet i byen står for ca. 85% af den samlede rensning på Fredericia Centralrenseanlæg, og det er af stor vigtighed, at der er et godt samspil mellem erhvervsliv og Fredericia Spildevand og Energi, ikke mindst set i lyset af de store udfordringer der ligger i de fremtidige tiltag.
Nogle af byens virksomheder har støttet op om at Fredericia Spildevand og Energis kandidatur til at blive fremtidens renseanlæg i Danmark, det fordrer at spildevandet håndteres på et højt niveau, at driften optimeres og at man udnytter spildevandet til bl.a. energiproduktion.

Som bestyrelsesmedlem i Fredericia Erhvervs forening vil jeg være medvirkende til, at erhvervs-livet får indflydelse på den fremtidige drift, såfremt jeg vælges ind i bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi A/S.
 
   
   
   
   
   
   
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk