PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Spildevandsplan

Spildevandsplanen udarbejdes af Fredericia Kommune, og fungere som grundlag for opkrævning af vandafledningsbidrag m.m.

Det er også denne der regulerer, hvor der kan forventes krav om tilslutning til kloakforsyningen.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk