PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Problemer med kloakken

Det kan ikke undgås, at der indimellem opstår situationer, hvor kloakken ikke fungerer efter hensigten. Der kan opstå flere kloakproblemer som fx. lugt inde og ude, forstoppelse eller overbelastning af systemet.

Det er en god ide at starte med at finde ud af om problemet forekommer i den offentlige hovedledning eller i dit eget ledningssystem. Det kan dog være svært at konstatere hvor fejlen ligger. Forsøg eventuelt at kigge i skelbrønden der ligger på din grund. Står vandet op i brønden, er der en stor chance for at problemet er ude i de offentlige kloakledninger, i det tilfælde kontakt os. Løber vandet derimod i skelbrønden er problemet sikkert inde på din egen grund og derfor dit problem. Kontakt i dette tilfælde en slamsuger eller kloakmester.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk