PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Etablering og historie

Den oprindelige del af renseanlægget (mekanisk - 150.000 PE) er opført fra midten af 70'erne frem til ibrugtagningen i 1978.

I 1990-93 blev anlægget udbygget til et mekanisk, biologisk, kemisk renseanlæg med en kapacitet på 230.000 PE.

I 1998 blev anlægget udbygget fra en kapacitet på 230.000 PE til en kapacitet på 420.000 PE

I 2001 blev der etableret et anlæg til odtagelse af sand fra renseanlæggets interne sandfang, kommunens gadeopfej samt sand fra rensestensbrønde m.m. til videre bearbejdning i form af fraktionering, afvaskning og efterfølgende afvanding.

I 2001 er der envidere etableret et anlæg, hvor i der foretages en termisk hydrolyse af slammet fra renseanlægget. I denne forbindelse er der anskaffet en dampkedel, der skall levere damp til hydrolyseprocessen. Inden renseanlæggets opførelse henlå som grønt område/mose. Amtet har således ikke inddraget arealet i sin registrering over forurenede/muligt forurenede grunde.

Detaljeret beskrivelse af anlægget kan downloades her
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk