PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND


Udlederkrav


Stof Kravværdier Enhed
COD 75 mg/l
Total kvælstof 8 mg/l
Total fosfor 1,5 mg/l
Suspenderet stof  25 mg/l


Afløbskontrol:
Kontrol der skal sikre, at industrier og rensningsanlæg til spildevand overholder de afløbskrav, som myndighederne opstiller. Afløbskravene består af en række kravværdier for spildevandets indhold og mængde. Kontrolprincippet kan bestå i, at kravværdien er den maksimalt tilladelige og derfor ikke må overskrides, eller at den skal ligge omkring en gennemsnitsværdi. I sidste tilfælde kan kravværdien godt være overholdt, selvom den har været overskredet i nogle prøver. Afløbskontrollen består normalt i en statistisk vurdering af en række døgnprøver fra udløbet. Kontrolperioden er ofte 12 mdr.Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk