PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Saneringsplaner

En saneringsplan eller fornyelsesplan er en plan for et opland der beskriver hvorledes forholdende er nu (status) og hvilke tiltag vi forventer at skulle lave i området i fremtiden (plan).

I plansituationen arbejder vi med at sikre at serviceniveauet kan overholdes. I disse betragtninger indgår mange ting:
  • Klimaændringerne
  • Eksisterende hydrauliske problemer (er der mange oversvømmelser)
  • Når den voldsomme regn kommer, hvor vil vi have at vandet så regner hen?
  • Rørenes tilstand.

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk