PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Tilslutning til hovedkloak

Fredericia Spildevand er ansvarlig for, at ejendomme beliggende inden for et kloakeret område får anvist et tilslutningspunkt via en skelbrønd eller stikledning, der i normale tilfælde er ført frem til grundgrænsen (skel) for den pågældende ejendom.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om hvilken stikledning der er til spildevand og hvilken der er til regnvand.

Tilslutning til hovedkloakken skal ske gennem skelbrønden som er placeret på egen matrikel.
 
Der må ikke ske tilslutning til hovedkloakken ved påhug eller anboring af hovedledning uden tilladelse fra Fredericia Spildevand.

Skelbrønden er placeret ca. 1 m fra skel. Placeringen af skelbrønd kan oplyses ved kontakt til Fredericia Spildevand, såfremt bygherren ikke kender placeringen af skelbrønden.

Kloakeringsforholdene er beskrevet i spildevandsplanen, der kan ses her.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk