PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Hvornår skal der søges tilslutningstilladelse?

Virksomheden skal ansøge Fredericia Kommune om tilladelse, hvis en af følgende gør sig gældende:
  • En nyetableret virksomhed med afledning af industrispildevand (spildevand fra produktionen)
     
  • Udvidelse eller ændring af produktionen, så spildevandsmængden øges eller indholdet i spildevandet ændres. Det kan e.eks. være installering af nye anlæg, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer.
     
  • Hvis virksomheden udleder industrispildevand, men ikke har en spildevandstilladelse i henhold til miljølovens kapitel 4.

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk