PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Vedligeholdelse af dit kloaksystem

Ved at sikre, at kloakrørene har tilfredsstillende stand, kan man undgå akutte tilfælde, hvor en kloakmester og slamsuger skal tilkaldes med øjeblikkelig varsel.

Sikringen kan foretages ved at foretage en løbende kontrol med systemmet. Se i skelbrønd, få TV-inspiceret kloakledninger med ca. 5 års mellemrum.

På den baggrund kan man foretage de nødvendige investeringer løbende.

Man skal være opmærksom på at man ikke kan forebygge kloakproblemer med spuling. En kloak er konstrueret til at være selvrensende og skal kun højtryksspules når der er noget galt med den ellers ikke. Man bør derfor ikke lade sig friste af billige husstandsomdelte tilbud om forebyggende højtryksspuling. Spulingen vil ofte gøre mere skade end gavn, da rørene kan blive spulet fra hinanden, materiale fra gamle rør kan oftets ikke hold til at blive spulet, og vil derfor smuldre, for derefter at falde sammen.
Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk