PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND
 
Skjul tekst

Rørbrud på vandinstallationen

Afregningen af vandafledningsbidrag foretages på baggrund af det målte forbrug, har du haft en lækage på dine skjulte vandinstallationer og dette vand ikke er blevet tilført kloaksystemet, så kan du søge om refusion. Du bedes fremsende dokumentation fra en autoriseret vvs installatør på, hvad der er udbedret samt et brv hvori der er redegjort for hændelsesforløbet. Det hele sendes til Fredericia Spildevand A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia eller pr. mail til info@fredericiaspildevand.dk




Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk