PRIVATE kunder
INDUSTRI
AKTUELLE informationer
Om FREDERICIA SPILDEVAND

Brønde

  • Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.
  • Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævneligt tilses og renses, så den ikke stopper til.
  • Hold øje med terrænet rundt om brøndene. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

Fredericia Spildevand og Energi A/S | Røde Banke 16 | 7000 Fredericia | Tlf. 76 20 71 00 | info@frse.dk | CVR-nr 32 65 93 65 | Send E-faktura til: faktura@frse.dk